Köpkort
Order summary:
Produkt:
AnyTech365 Home Office
Start datum:
18/09/2020
Denna prenumeration kommer att bli debiterad på årsbasis om 12 x 595.00 SEK = 7,140.00 SEK, plus moms och bli automatiskt förnyad på årsbasis vid prenumerationens utgång.
Första betalning:
7,140.00 SEK
MOMS:
1,785.00 SEK
Förnyelse datum:
18/09/2021
Specificering av första betalningen:
595.00 SEK x 12 months = 7,140.00 SEK
VAT = 1,785.00 SEK
TOTAL SUMMA8,925.00 SEK
Betala
1/2 Kunduppgifter:
Nästa
2/2 Kunduppgifter:
VAT registred?

Kontrollera momsregistreringsnummer
Nästa
Order summary
Produkt: AnyTech365 Home Office
Start datum: 18/09/2020
Denna prenumeration kommer att bli debiterad på årsbasis om 12 x 595.00 SEK = 7,140.00 SEK, plus moms och bli automatiskt förnyad på årsbasis vid prenumerationens utgång.
Första betalning: 7,140.00 SEK
MOMS: 1,785.00 SEK
Förnyelse datum: 18/09/2021
Specificering av första betalningen:
595.00 SEK x 12 months = 7,140.00 SEK
VAT = 1,785.00 SEK
TOTAL SUMMA8,925.00 SEK
Betala
Adress
VAT registred?

Kontrollera momsregistreringsnummer
PERSONLIG INFORMATION:
Nästa
X
homeoffice_sv_SE

AVTALSVILLKOR


De nuvarande avtalsvillkoren är tillämpliga på tillhandahållande av tjänster och leverans av varor som beskrivs här och erbjuds av Anteco Systems S.L., (nedan ANYTECH365), spanska skatteregistreringsnummer (CIF) B-93311710 och med registrerad företagsadress på Ctra. Nacional 340, km 189, Edif. Los Pinos núm. 3. Marbella, Malaga, Spanien, postnummer 29.660, till enskilda och juridiska personer (hädanefter KUNDEN) som uttrycker en önskan om att anlita de tjänster som beskrivs inom de rådande avtalsvillkoren.


Godkännandet av de rådande avtalsvillkoren innebär att ett kontrakt skapas mellan ANYTECH365 och KUNDEN, varvid den senare bekräftar att de har tillräcklig och full juridisk förmåga att ingå avtalet.


ETT - AVTALETS ÄMNE


Genom att acceptera det aktuella kontraktet överensstämmer man att ANYTECH365 kommer att tillhandahålla tjänster och/eller leverans av varor som har avtalats av KUNDEN, bland de som beskrivs nedan, och KUNDEN kommer att tillgodose de avgifter som beskrivs för var och en av dessa:


 • Installation, configuration och initial rengöring


  Denna tjänst tillhandahålls och krävs innan fjärrteknisk supporttjänst och säkerhetslösningar för enheter som är anslutna till internet och "hemmakontoret"- tjänsten (hemmabaserat kontor) och inkluderar:


  • Genomföra ett professionellt systemtest för att identifiera och eliminera eventuella skadliga filer och operativa avvikelser samt reparera dessa.


  • Installation och konfigurering av programvarulicenser som ingår I den avtalade tjänsten.


  • Systemkonfiguration och optimering.


   Denna service debiteras till följande priser, beroende på relevant valuta i KUNDENS hemland:


   EUR

   USD

   GBP

   CHF

   AUD

   CAD

   DKK

   NOK

   SEK

   99

   99

   99

   99

   159

   145

   999

   999

   999


   De avgifter som nämns ovan inkluderar inte mervärdesskatt (moms) eller indirekt motsvarande skatt, som kommer att tillämpas när avtalet fortskrider i enlighet med gällande regler i KUNDENS hemland.

   Dessa skatter kommer att betalas av KUNDEN i förväg om inget annat avtal har ingåtts.


 • Fjärrtekniska tjänster och säkerhetslösningar för enheter anslutna till internet.


  Denna service kommer att inkludera de tjänster som beskrivs nedan, beroende på vilken typ av plan som används:


  1. Premium-plan:


   • Fjärrteknisk support eller hjälp med följande specifikationer:

    • Arbetsdagar från måndag till fredag kl. 10 till 18.

    • 2 timmars service per månad genom det tekniska teamet.

    • Svar samma dag som begäran utförs.


   • AnyTech365 Security-programvara ingår under prenumerationstiden.


   • AnyTech365 IntelliGuard-programvara ingår under prenumerationstiden.


    Denna tjänst kommer att debiteras till följande priser, beroende på relevant valuta i KUNDENS hemland och kontraktets varaktighet:


    Månader

    EUR

    USD

    GBP

    CHF

    AUD

    CAD

    DKK

    NOK

    SEK

    6

    150

    170

    150

    170

    240

    214

    1,200

    1,500

    1,500

    15

    300

    340

    300

    340

    480

    434

    2,400

    3,000

    3,000

    36

    450

    510

    450

    510

    720

    654

    3,500

    4,500

    4,500

    60

    600

    680

    600

    678

    959

    855

    4,600

    6,000

    6,000


  2. Premium Plus-plan:


   • Fjärrteknisk support eller hjälp efter följande specifikationer:

    • Arbetsdagar från måndag till fredag kl. 8 till 21.

    • 5 timmars service per månad från det tekniska teamet.

    • Svar inom 3 timmar efter mottagandet av begäran.


   • AnyTech365 Security-programvara ingår I prenumerationsperioden.


   • AnyTech365 IntelliGuard-programvara ingår I prenumerationsperioden.


   • Prenumerationen kan överföras till en annan enhet.


   • Updateringsgaranti.


   • Installation och avinstallation av programvara.

   • Uppdateringar och årligt PC-underhåll.


    Denna tjänst debiteras till följande kurser, beroende på relevant valuta i KUNDENS hemland och kontraktets varaktighet:


    Månader

    EUR

    USD

    GBP

    CHF

    AUD

    CAD

    DKK

    NOK

    SEK

    6

    200

    225

    200

    225

    320

    284

    1,600

    2,000

    2,000

    15

    400

    450

    400

    450

    640

    584

    3,050

    4,000

    4,000

    36

    600

    675

    600

    675

    959

    855

    4,599

    6,000

    6,000

    60

    800

    900

    800

    900

    1,279

    1,156

    6,000

    8,000

    8,000


  3. Platinum-plan:


   • Fjärrteknisk support eller hjälp efter följande specifikationer:

    • Arbetsdagar från måndag till fredag kl. 8 till 21.

    • Obegränsat antal servicetimmar från det tekniska teamet.

    • Omedelbart svar efter mottagandet av begäran.

    • Service som tillhandahålls av samma tekniker under hela prenumerationsperioden.


   • AnyTech365 Security-programvara ingår I prenumerationsperioden.


   • AnyTech365 IntelliGuard-programvara ingår I prenumerationsperioden.


   • Prenumerationen kan överföras till en annan enhet.


   • Uppdateringsgaranti.


   • Installation och avinstallation av programvara.


   • Kvartalsuppdateringar och PC-underhållskontroller.


   • VIP-behandling: förmånlig application för programvara och specialerbjudanden.


  Denna tjänst debiteras till följande kurser, beroende på relevant valuta i KUNDENS hemland och kontraktets varaktighet:


  Månader

  EUR

  USD

  GBP

  CHF

  AUD

  CAD

  DKK

  NOK

  SEK

  6

  250

  300

  250

  300

  400

  364

  2.000

  2,500

  2,500

  15

  500

  600

  500

  600

  799

  724

  3,800

  5,000

  5,000

  36

  750

  900

  750

  900

  1,199

  1,101

  5,898

  7,500

  7,500

  60

  1000

  1200

  1000

  1200

  1,599

  1,456

  7,600

  10,000

  10,00

  0


  Gemensamma faktorer för alla beskrivna support-planer:


  Avgifterna för varje plan inkluderar priset för installation, konfiguration och initial rengöring.


  De avgifter som beskrivs för varje plan inkluderar inte mervärdesskatt (moms) eller indirekt motsvarande skatt, som kommer att tillämpas när avtalet fortskrider och i enlighet med tillämplig lagstiftning i KUNDENS hemland.


  Avgifterna kommer att betalas i förväg, såvida inget annat avtal ingås med KUNDEN. ANYTECH365 får använda sin diskretion för att låta KUNDEN betala avgifterna i ett antal utbetalningar, vars antal och belopp beror på det totala priset för den avtalade tjänsten. I detta fall kommer en återkommande månatlig betalning att fastställas tills den totala avgiften för den avtalade tjänsten har betalats enligt en betalningsplan som anges av ANYTECH365 i avtalet. Under denna förutsättning, och i händelse av att KUNDEN inte betalar en eller flera betalningar på den överenskomna förfallodagen, kan den support-plan som ursprungligen avtalats nedgraderas, i typ och/eller varaktighet, till en lägre prisplan som överensstämmer med KUNDENS betalning av den fullständiga avgiften hittills i enlighet med den ovan beskrivna pristabellen.


  KUNDEN kan uppgradera varaktigheten och/eller typen av sin avtalade support-plan genom att betala skillnaden mellan den avtalade planen och den nya planen.


  Supporttjänsten förnyas inte automatiskt när prenumerationen har avslutats.


  Under kontraktets varaktighet kan all programvara som används i tillhandahållandet av de tidigare beskrivna tjänsterna ersättas av en annan som uppfyller samma funktion och har liknande funktioner.


  Det anges att det tekniska teamet på ANYTECH365 endast kommer att kunna ge hjälp och support till KUNDEN baserat på problem relaterade till programvaran på KUNDENS enheter, men inte för dem som är relaterade till hårdvara eller materiella delar, för vilka de bara kommer att kunna ge rekommendationer eller möjlig bedömning av deras funktion.


 • "Hemmakontor"-tjänst (hemmabaserat kontor).


  Denna tjänst kommer att inkludera funktionerna som beskrivs nedan:


  • Fjärrteknisk support eller hjälp efter följande specifikationer:

   • Arbetstid dygnet runt från måndag till söndag.

   • Obegränsat antal servicetimmar från det tekniska teamet.

   • Omedelbart svar efter mottagandet av begäran.


  • AnyTech365 Security ingår I prenumerationsperioden.


  • AnyTech365 IntelliGuard ingår I prenumerationsperioden.


  • AnyTech365 SafeBrowse ingår I prenumerationsperioden.


  • Kryptering av datatrafiktjänst. För att aktivera denna tjänst kommer KUNDEN att tillhandahållas en AnyTech365 SecureRouter utan kostnad under prenumerationsperioden. Denna router kommer att skickas till KUNDENS address, vilken kommer att få instruktioner för installation och aktivering.


  Denna tjänst debiteras till följande kurser, beroende på relevant valuta i KUNDENS hemland och kontraktets varaktighet:


  År

  EUR

  USD

  GBP

  CHF

  AUD

  CAD

  DKK

  NOK

  SEK

  1

  594

  741

  594

  714

  1.194

  954

  4.740

  7,140

  7,140

  2

  1,099

  1,199

  1,099

  1,199

  2,005

  1,700

  8,599

  12,799

  12,599

  3

  1,499

  1,599

  1,499

  1,599

  2,674

  2,320

  11,499

  17,299

  16,399


  Ovanstående priser inkluderar kostnaderna för installation, konfiguration och initial rengöring.


  De avgifter som beskrivs ovan inkluderar inte mervärdesskatt (moms) eller indirekt motsvarande skatt, som kommer att tillämpas när avtalet fortskrider i enlighet med tillämplig lagstiftning i KUNDENS hemland.


  Avgifterna kommer att betalas i förväg, såvida inget annat avtal ingås med KUNDEN. ANYTECH365 får använda sin diskretion för att låta KUNDEN betala avgifterna i ett antal utbetalningar, vars antal och belopp beror på det totala priset för den avtalade tjänsten. I detta fall kommer en återkommande månatlig betalning att fastställas tills den totala avgiften för den avtalade tjänsten har betalats enligt en betalningsplan som anges av ANYTECH365 i avtalet. Under denna förutsättning, och i händelse av att KUNDEN inte betalar en eller flera betalningar på den överenskomna förfallodagen, kan den support-plan som ursprungligen avtalats nedgraderas, i typ och/eller varaktighet, till en lägre prisplan som överensstämmer med KUNDENS betalning av den fullständiga avgiften hittills i enlighet med den ovan beskrivna pristabellen.

  KUNDEN kan uppgradera varaktigheten och/eller typen av sin avtalade support-plan genom att betala skillnaden mellan den avtalade planen och den nya planen.


  Denna tjänst kommer att vara en, två eller tre år lång, beroende på kontraktets varaktighet.


  När ettårsabonnemanget har upphört kommer det att förnyas automatiskt för perioder på ett år, såvida KUNDEN förmedlar att det inte ska förnyas innan datumet för förnyelsen.


  Under kontraktets varaktighet kan all programvara som används i tillhandahållandet av de tidigare beskrivna tjänsterna ersättas av en annan som uppfyller samma funktion och har liknande funktioner.


  Det anges att det tekniska teamet på ANYTECH365 endast kommer att kunna ge hjälp och support till KUNDEN baserat på problem relaterade till programvaran på KUNDENS enheter, men inte för dem som är relaterade till hårdvara eller materiella delar, för vilka de bara kommer att kunna ge rekommendationer eller möjlig bedömning av deras funktion.


 • Försäljning av AnyTech365 SecureRouter och kryptering av datatrafiktjänster.


Inkluderar:


 • En köpt AnyTech365 SecureRouter kommer att levereras till postadressen som tillhandahålls av KUNDEN och den kan installeras och aktiveras med hjälp av instruktionerna som tillhandahålls på distans från det tekniska teamet på ANYTECH365.


  Specifikationerna för AnyTech365 SecureRouter beskrivs nedan:


  Tekniskt namn

  MSR-AC-9000

  CPU

  Atheros Quad Core

  Minne

  DDR3L 256 MB

  Lagring

  32M Nor Flash

  Frekvens

  2.4 GHz, 5 GHz

  WIFI-överföringshastighet

  400 Mbps (2.4 GHz) + 867 Mbps (5GHz)

  Protokoll

  802.11a/b/g/n/ac

  Effektingång

  12V/1.5A

  Energiförbrukning

  <7 W

  Ethernet-port

  10 Mbit/100 Mbit/1 Gbit

  Gränssnitt

  Mått, vikt

  116*116*37 mm, 270 g

  1. USB 3.0, 2 Lan, 1 WAN,

  2. knappar


  Inköpspriset för Anytech365 SecureRouter kommer att vara följande, beroende på vilken valuta som gäller för KUNDENS hemland:


  EUR

  USD

  GBP

  CHF

  AUD

  CAD

  DKK

  NOK

  SEK

  199

  221

  169

  211.25

  362.27

  292

  1,479

  1,998.78

  2,080


  Köpet av routern kommer att innehålla en gratis kryptering av datatrafiktjänst, underhåll och uppdatering som beskrivs nedan under en period på tre månader.


  De angivna priserna inkluderar inte mervärdesskatt (moms) eller indirekt motsvarande skatt som kommer att tillämpas när avtalet fortskrider i enlighet med tillämplig lagstiftning i KUNDENS hemland.


  Avgifter betalas i förskott såvida inte annat avtal görs med KUNDEN.


 • Tillhandahållande av säkerhetstjänsten består av kryptering av datatrafik som behandlas genom routern och kontinuerligt underhåll och uppdatering för att säkerställa att den fungerar korrekt.


Den månatliga serviceavgiften kommer att vara följande beroende på valutan i KUNDENS hemland:


EUR

USD

GBP

CHF

AUD

CAD

DKK

NOK

SEK

19.95

22.21

16.94

21.17

36.32

29

149

200

209


De avgifter som anges ovan inkluderar inte moms (skatt) eller indirekt motsvarande skatt, som kommer att tillämpas när avtalet fortskrider i enlighet med tillämplig lagstiftning i KUNDENS hemland.


Denna tjänst har en månatlig varaktighet och när den har avslutats förnyas den automatiskt för perioder på en månad såvida KUNDEN anger att de inte vill att den ska förnyas innan förnyelsedatumet.

TVÅ.- PARTERNAS YTTERLIGARE SKYLDIGHETER


I syfte att följa det tidigare beskrivna avtalet kommer parterna att åta sig att acceptera följande tillbehör eller ytterligare skyldigheter:


ANYTECH365 förbinder sig till:


 • Skicka fakturan som utfärdats för de avtalade tjänsterna eller varorna och de villkor för kontrakt som accepterats av KUNDEN via e-post till adressen som levereras av KUNDEN, samt eventuella ändringar av dessa villkor för kontrakt eller erbjudande som tillämpats. I fråga om detta ger KUNDEN sitt samtycke till att ta emot fakturan för den upphandlade tjänsten via e-post, i enlighet med artikel 9.2 i kungligt dekret 1619/2012 av den 30 november, genom vilket förordningen godkänns och som faktureringsskyldigheterna regleras.


 • Göra KUNDEN medveten om alla problem som uppstår genom betalning av den upphandlade tjänsten så snart dessa är kända.


 • Tillhandahålla upphandlade tjänster effektivt och omsorgsfullt.


 • Att inte inadekvat använda de åtkomna uppgifterna under tillhandahållandet av den upphandlade tjänsten.


  KUNDEN förbinder sig till:


 • Korrigera samtliga problem rörande betalningen av tjänsten med deras bank eller betalningsmetod inom 24 timmar, bära de juridiska kostnaderna, avgifterna och intressena som kan uppstå genom brist eller försening av betalning .


 • Med ett förhandsgodkännande från KUNDEN, tillåts personalen på ANYTECH365 all åtkomst som är nödvändig för att möjliggöra för ANYTECH365 att tillhandahålla den upphandlade tjänsten, fjärråtkomst till deras system och utrustning och därmed informationen i dem.


 • Noggrant följa anvisningarna för korrekt tillhandahållande av tjänsten från ANYTECH365-teamet. Tjänsterna som tillhandahålls kräver installation och implementering av verktyg i KUNDENS system, för vilka personalen på ANYTECH365 kommer att kräva KUNDENS samarbete för att korrekt utföra tillhandahållandet av tjänsten.


 • Acceptera användarvillkoren för programvaran och/eller hårdvaran som kräver installation i utrustningen som en del av ANYTECH365-tjänsten, eller tillåta att personalen på ANYTECH365 accepterar detta på deras vägnar.

 • Att inte använda den avtalade tjänsten för någon olämplig, bedräglig eller olaglig praxis.


 • Hålla kontaktinformationen på ANYTECH365 uppdaterad under avtalets varaktighet och att meddela alla ändringar.


  TRE.- DISPENSKLAUSUL OCH UPPSÄGNING AV AVTAL


  Rätt till dispensklausul och återbetalning


  KUNDEN har rätt att saga upp avtalet, utan berättigad orsak, inom en period av 14 kalenderdagar från och med dagen för godkännandet av avtalet och början av de avtalade varorna eller tjänsten. För att göra detta ska formuläret, som finns tillgängligt för detta ändamål på ANYTECH365-webbplatsen (www.anytech365.com), fyllas i och returneras.


  Om det under avtalsperioden finns ett krav, som utförs av KUNDEN, att returnera någon typ av hårdvara (t.ex. AnyTech365 SecureRouter), bör detta skickas av KUNDEN, som kommer att ansvara för fraktkostnaderna, till adressen som anges av ANYTECH365.


  Den resulterande återbetalningen till KUNDEN kommer att behandlas inom 14 kalenderdagar från den dag då begäran om återbetalning mottas eller, om tillämpligt, från det datum då den returnerade hårdvaran mottas av ANYTECH365.


  Följande kostnader återbetalas inte:


 • Den fullständiga kostnaden för installation, konfiguration och initial rengöring, om denna tjänst har tillhandahållits före begäran om uppsägning och återbetalning.


 • Den fullständiga kostnaden för den tid som har förflutit och utnyttjats mellan avtalets början och begäran om uppsägning. I detta avseende kommer detta att uppfattas som den tid som har gått och den tid under vilken KUNDEN skulle ha haft tillgång till supporttjänsten, oavsett om de utnyttjade denna eller inte.


 • Kostnaden för routern, om denna skulle skickas tillbaka skadad eller oanvändbar.


Avslutande och uppsägning av avtal


Båda parter kan begära att avtalet upphör i händelse av att någon av de skyldigheter som anges i detta dokument inte uppfylls av den andra parten. KUNDEN kan initiera uppsägning av kontraktet genom att fylla i och skicka det tillgängliga formuläret på ANYTECH365- webbplatsen (www.anytech365.com).


Genom detta formulär kan KUNDEN meddela sin önskan om att inte förnya några prenumerationer som inkluderar automatisk förnyelse när den nuvarande prenumerationen har upphört.

I händelse av att KUNDEN inte uppfyller kraven, kan uppsägning föreslås av ANYTECH365 via e-post till adressen som tillhandahålls av KUNDEN i avtalet.


FYRA.- ANSVAR


ANYTECH365 ansvarar inte för några skador som kan uppstå på KUNDENS utrustning på grund av att de inte har tillräckligt eller korrekt följt instruktionerna från den tekniska personalen på ANYTECH365, eller till följd av tillhandahållandet av tjänsten som beror på externa orsaker som inte kan hänföras till ANYTECH365, till exempel strömavbrott, avbrutna internetanslutningar, brister i KUNDENS utrustning, avbrott i programvarans fjärranslutningar etc.


De kommer inte heller att ansvara för avbrott i tjänster från ANYTECH365:s underleverantörer, som kommer att försöka korrigera dessa så snabbt som möjligt eller, om tillämpligt, ersätta dem med liknande tjänster.


FEM.- SKYDD AV PERSONUPPGIFTER


KUNDEN ger sitt samtycke till att ANYTECH365 behandlar deras personuppgifter i enlighet med de specifika syften som anges i sekretesspolicyn som finns tillgänglig på webbplatsen www.anytech365.com, inklusive i syfte att utföra detta avtal.


KUNDEN har rätt till tillgång, rättelse, uppsägning, invändning, begränsning av behandling och portabilitet i enlighet med villkoren i allmänna dataskyddsförordningen (EU-förordningen 2016/679 av Europaparlamentet och rådet av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter) och dess regler om utveckling. För att utöva någon av dessa rättigheter bör KUNDEN skicka sin begäran via onlineformuläret som är tillgängligt för detta ändamål på webbplatsen www.anytech365.com, och bifoga en kopia av deras nationella identitetsdokument i denna begäran.


SEX. – ÖVERFÖRING AV AVTAL


ANYTECH365 förbehåller sig rätten att överföra de rättigheter och skyldigheter som härrör från kontraktet till den enskilda eller juridiska enhet som företaget anser vara lämplig, anta alla rättigheter och skyldigheter som följer av det, inte desto mindre måste denna punkt meddelas till KUNDEN.


KUNDEN kan inte tilldela eller överföra de rättigheter och skyldigheter som härrör från detta avtal utan föregående skriftligt medgivande från ANYTECH365.


SJU.- KOMMUNIKATION


All kommunikation och meddelanden som måste göras mellan parterna I avtalet, om ändringar av det nuvarande kontraktet, kommer att göras via e-post.


I synnerhet kommer KUNDEN att kommunicera med ANYTECH365 gällande detta genom att fylla i och skicka det tillgängliga formuläret för detta ändamål på ANYTECH365-

webbplatsen (www.anytech365.com). ANYTECH365 kommer att skicka sina meddelanden till den e-postadress som tillhandahålls av kunden under avtalsprocessen.


För KUNDEN finns det ett tillgängligt formulär för klagomål och anspråk på webbplatsen och en papperskopia av formuläret finns tillgängligt från ANYTECH365-kontor på följande adress:


 • Ctra. Nacional 340, km 189, Edif. Los Pinos núm. 3. Marbella, Málaga, Spain, Postcode 29.660.


 • Avenida Isabel Manoja número 3, Edificio las Dalias, segunda planta, Torremolinos, Málaga, Spain. Postcode 29.620.


ÅTTA.- GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION


De nuvarande avtalsvillkoren regleras av spansk lagstiftning. Rättsväsendet och domstolarna i Malaga kommer att vara behöriga för alla rättstvister som följer av det nuvarande avtalet.


För alla tvister som kan uppstå i samband med att det nuvarande kontraktet följs, är parterna överens om att de kommer att försöka nå en vänlig överenskommelse i god tro innan användningen av något annat sätt att lösa konflikter.

Stäng
Allmänna villkor för tjänsteavtal
Jag har läst och godkänt villkoren
homeoffice_sv_SE

AVTALSVILLKOR


De nuvarande avtalsvillkoren är tillämpliga på tillhandahållande av tjänster och leverans av varor som beskrivs här och erbjuds av Anteco Systems S.L., (nedan ANYTECH365), spanska skatteregistreringsnummer (CIF) B-93311710 och med registrerad företagsadress på Ctra. Nacional 340, km 189, Edif. Los Pinos núm. 3. Marbella, Malaga, Spanien, postnummer 29.660, till enskilda och juridiska personer (hädanefter KUNDEN) som uttrycker en önskan om att anlita de tjänster som beskrivs inom de rådande avtalsvillkoren.


Godkännandet av de rådande avtalsvillkoren innebär att ett kontrakt skapas mellan ANYTECH365 och KUNDEN, varvid den senare bekräftar att de har tillräcklig och full juridisk förmåga att ingå avtalet.


ETT - AVTALETS ÄMNE


Genom att acceptera det aktuella kontraktet överensstämmer man att ANYTECH365 kommer att tillhandahålla tjänster och/eller leverans av varor som har avtalats av KUNDEN, bland de som beskrivs nedan, och KUNDEN kommer att tillgodose de avgifter som beskrivs för var och en av dessa:


 • Installation, configuration och initial rengöring


  Denna tjänst tillhandahålls och krävs innan fjärrteknisk supporttjänst och säkerhetslösningar för enheter som är anslutna till internet och "hemmakontoret"- tjänsten (hemmabaserat kontor) och inkluderar:


  • Genomföra ett professionellt systemtest för att identifiera och eliminera eventuella skadliga filer och operativa avvikelser samt reparera dessa.


  • Installation och konfigurering av programvarulicenser som ingår I den avtalade tjänsten.


  • Systemkonfiguration och optimering.


   Denna service debiteras till följande priser, beroende på relevant valuta i KUNDENS hemland:


   EUR

   USD

   GBP

   CHF

   AUD

   CAD

   DKK

   NOK

   SEK

   99

   99

   99

   99

   159

   145

   999

   999

   999


   De avgifter som nämns ovan inkluderar inte mervärdesskatt (moms) eller indirekt motsvarande skatt, som kommer att tillämpas när avtalet fortskrider i enlighet med gällande regler i KUNDENS hemland.

   Dessa skatter kommer att betalas av KUNDEN i förväg om inget annat avtal har ingåtts.


 • Fjärrtekniska tjänster och säkerhetslösningar för enheter anslutna till internet.


  Denna service kommer att inkludera de tjänster som beskrivs nedan, beroende på vilken typ av plan som används:


  1. Premium-plan:


   • Fjärrteknisk support eller hjälp med följande specifikationer:

    • Arbetsdagar från måndag till fredag kl. 10 till 18.

    • 2 timmars service per månad genom det tekniska teamet.

    • Svar samma dag som begäran utförs.


   • AnyTech365 Security-programvara ingår under prenumerationstiden.


   • AnyTech365 IntelliGuard-programvara ingår under prenumerationstiden.


    Denna tjänst kommer att debiteras till följande priser, beroende på relevant valuta i KUNDENS hemland och kontraktets varaktighet:


    Månader

    EUR

    USD

    GBP

    CHF

    AUD

    CAD

    DKK

    NOK

    SEK

    6

    150

    170

    150

    170

    240

    214

    1,200

    1,500

    1,500

    15

    300

    340

    300

    340

    480

    434

    2,400

    3,000

    3,000

    36

    450

    510

    450

    510

    720

    654

    3,500

    4,500

    4,500

    60

    600

    680

    600

    678

    959

    855

    4,600

    6,000

    6,000


  2. Premium Plus-plan:


   • Fjärrteknisk support eller hjälp efter följande specifikationer:

    • Arbetsdagar från måndag till fredag kl. 8 till 21.

    • 5 timmars service per månad från det tekniska teamet.

    • Svar inom 3 timmar efter mottagandet av begäran.


   • AnyTech365 Security-programvara ingår I prenumerationsperioden.


   • AnyTech365 IntelliGuard-programvara ingår I prenumerationsperioden.


   • Prenumerationen kan överföras till en annan enhet.


   • Updateringsgaranti.


   • Installation och avinstallation av programvara.

   • Uppdateringar och årligt PC-underhåll.


    Denna tjänst debiteras till följande kurser, beroende på relevant valuta i KUNDENS hemland och kontraktets varaktighet:


    Månader

    EUR

    USD

    GBP

    CHF

    AUD

    CAD

    DKK

    NOK

    SEK

    6

    200

    225

    200

    225

    320

    284

    1,600

    2,000

    2,000

    15

    400

    450

    400

    450

    640

    584

    3,050

    4,000

    4,000

    36

    600

    675

    600

    675

    959

    855

    4,599

    6,000

    6,000

    60

    800

    900

    800

    900

    1,279

    1,156

    6,000

    8,000

    8,000


  3. Platinum-plan:


   • Fjärrteknisk support eller hjälp efter följande specifikationer:

    • Arbetsdagar från måndag till fredag kl. 8 till 21.

    • Obegränsat antal servicetimmar från det tekniska teamet.

    • Omedelbart svar efter mottagandet av begäran.

    • Service som tillhandahålls av samma tekniker under hela prenumerationsperioden.


   • AnyTech365 Security-programvara ingår I prenumerationsperioden.


   • AnyTech365 IntelliGuard-programvara ingår I prenumerationsperioden.


   • Prenumerationen kan överföras till en annan enhet.


   • Uppdateringsgaranti.


   • Installation och avinstallation av programvara.


   • Kvartalsuppdateringar och PC-underhållskontroller.


   • VIP-behandling: förmånlig application för programvara och specialerbjudanden.


  Denna tjänst debiteras till följande kurser, beroende på relevant valuta i KUNDENS hemland och kontraktets varaktighet:


  Månader

  EUR

  USD

  GBP

  CHF

  AUD

  CAD

  DKK

  NOK

  SEK

  6

  250

  300

  250

  300

  400

  364

  2.000

  2,500

  2,500

  15

  500

  600

  500

  600

  799

  724

  3,800

  5,000

  5,000

  36

  750

  900

  750

  900

  1,199

  1,101

  5,898

  7,500

  7,500

  60

  1000

  1200

  1000

  1200

  1,599

  1,456

  7,600

  10,000

  10,00

  0


  Gemensamma faktorer för alla beskrivna support-planer:


  Avgifterna för varje plan inkluderar priset för installation, konfiguration och initial rengöring.


  De avgifter som beskrivs för varje plan inkluderar inte mervärdesskatt (moms) eller indirekt motsvarande skatt, som kommer att tillämpas när avtalet fortskrider och i enlighet med tillämplig lagstiftning i KUNDENS hemland.


  Avgifterna kommer att betalas i förväg, såvida inget annat avtal ingås med KUNDEN. ANYTECH365 får använda sin diskretion för att låta KUNDEN betala avgifterna i ett antal utbetalningar, vars antal och belopp beror på det totala priset för den avtalade tjänsten. I detta fall kommer en återkommande månatlig betalning att fastställas tills den totala avgiften för den avtalade tjänsten har betalats enligt en betalningsplan som anges av ANYTECH365 i avtalet. Under denna förutsättning, och i händelse av att KUNDEN inte betalar en eller flera betalningar på den överenskomna förfallodagen, kan den support-plan som ursprungligen avtalats nedgraderas, i typ och/eller varaktighet, till en lägre prisplan som överensstämmer med KUNDENS betalning av den fullständiga avgiften hittills i enlighet med den ovan beskrivna pristabellen.


  KUNDEN kan uppgradera varaktigheten och/eller typen av sin avtalade support-plan genom att betala skillnaden mellan den avtalade planen och den nya planen.


  Supporttjänsten förnyas inte automatiskt när prenumerationen har avslutats.


  Under kontraktets varaktighet kan all programvara som används i tillhandahållandet av de tidigare beskrivna tjänsterna ersättas av en annan som uppfyller samma funktion och har liknande funktioner.


  Det anges att det tekniska teamet på ANYTECH365 endast kommer att kunna ge hjälp och support till KUNDEN baserat på problem relaterade till programvaran på KUNDENS enheter, men inte för dem som är relaterade till hårdvara eller materiella delar, för vilka de bara kommer att kunna ge rekommendationer eller möjlig bedömning av deras funktion.


 • "Hemmakontor"-tjänst (hemmabaserat kontor).


  Denna tjänst kommer att inkludera funktionerna som beskrivs nedan:


  • Fjärrteknisk support eller hjälp efter följande specifikationer:

   • Arbetstid dygnet runt från måndag till söndag.

   • Obegränsat antal servicetimmar från det tekniska teamet.

   • Omedelbart svar efter mottagandet av begäran.


  • AnyTech365 Security ingår I prenumerationsperioden.


  • AnyTech365 IntelliGuard ingår I prenumerationsperioden.


  • AnyTech365 SafeBrowse ingår I prenumerationsperioden.


  • Kryptering av datatrafiktjänst. För att aktivera denna tjänst kommer KUNDEN att tillhandahållas en AnyTech365 SecureRouter utan kostnad under prenumerationsperioden. Denna router kommer att skickas till KUNDENS address, vilken kommer att få instruktioner för installation och aktivering.


  Denna tjänst debiteras till följande kurser, beroende på relevant valuta i KUNDENS hemland och kontraktets varaktighet:


  År

  EUR

  USD

  GBP

  CHF

  AUD

  CAD

  DKK

  NOK

  SEK

  1

  594

  741

  594

  714

  1.194

  954

  4.740

  7,140

  7,140

  2

  1,099

  1,199

  1,099

  1,199

  2,005

  1,700

  8,599

  12,799

  12,599

  3

  1,499

  1,599

  1,499

  1,599

  2,674

  2,320

  11,499

  17,299

  16,399


  Ovanstående priser inkluderar kostnaderna för installation, konfiguration och initial rengöring.


  De avgifter som beskrivs ovan inkluderar inte mervärdesskatt (moms) eller indirekt motsvarande skatt, som kommer att tillämpas när avtalet fortskrider i enlighet med tillämplig lagstiftning i KUNDENS hemland.


  Avgifterna kommer att betalas i förväg, såvida inget annat avtal ingås med KUNDEN. ANYTECH365 får använda sin diskretion för att låta KUNDEN betala avgifterna i ett antal utbetalningar, vars antal och belopp beror på det totala priset för den avtalade tjänsten. I detta fall kommer en återkommande månatlig betalning att fastställas tills den totala avgiften för den avtalade tjänsten har betalats enligt en betalningsplan som anges av ANYTECH365 i avtalet. Under denna förutsättning, och i händelse av att KUNDEN inte betalar en eller flera betalningar på den överenskomna förfallodagen, kan den support-plan som ursprungligen avtalats nedgraderas, i typ och/eller varaktighet, till en lägre prisplan som överensstämmer med KUNDENS betalning av den fullständiga avgiften hittills i enlighet med den ovan beskrivna pristabellen.

  KUNDEN kan uppgradera varaktigheten och/eller typen av sin avtalade support-plan genom att betala skillnaden mellan den avtalade planen och den nya planen.


  Denna tjänst kommer att vara en, två eller tre år lång, beroende på kontraktets varaktighet.


  När ettårsabonnemanget har upphört kommer det att förnyas automatiskt för perioder på ett år, såvida KUNDEN förmedlar att det inte ska förnyas innan datumet för förnyelsen.


  Under kontraktets varaktighet kan all programvara som används i tillhandahållandet av de tidigare beskrivna tjänsterna ersättas av en annan som uppfyller samma funktion och har liknande funktioner.


  Det anges att det tekniska teamet på ANYTECH365 endast kommer att kunna ge hjälp och support till KUNDEN baserat på problem relaterade till programvaran på KUNDENS enheter, men inte för dem som är relaterade till hårdvara eller materiella delar, för vilka de bara kommer att kunna ge rekommendationer eller möjlig bedömning av deras funktion.


 • Försäljning av AnyTech365 SecureRouter och kryptering av datatrafiktjänster.


Inkluderar:


 • En köpt AnyTech365 SecureRouter kommer att levereras till postadressen som tillhandahålls av KUNDEN och den kan installeras och aktiveras med hjälp av instruktionerna som tillhandahålls på distans från det tekniska teamet på ANYTECH365.


  Specifikationerna för AnyTech365 SecureRouter beskrivs nedan:


  Tekniskt namn

  MSR-AC-9000

  CPU

  Atheros Quad Core

  Minne

  DDR3L 256 MB

  Lagring

  32M Nor Flash

  Frekvens

  2.4 GHz, 5 GHz

  WIFI-överföringshastighet

  400 Mbps (2.4 GHz) + 867 Mbps (5GHz)

  Protokoll

  802.11a/b/g/n/ac

  Effektingång

  12V/1.5A

  Energiförbrukning

  <7 W

  Ethernet-port

  10 Mbit/100 Mbit/1 Gbit

  Gränssnitt

  Mått, vikt

  116*116*37 mm, 270 g

  1. USB 3.0, 2 Lan, 1 WAN,

  2. knappar


  Inköpspriset för Anytech365 SecureRouter kommer att vara följande, beroende på vilken valuta som gäller för KUNDENS hemland:


  EUR

  USD

  GBP

  CHF

  AUD

  CAD

  DKK

  NOK

  SEK

  199

  221

  169

  211.25

  362.27

  292

  1,479

  1,998.78

  2,080


  Köpet av routern kommer att innehålla en gratis kryptering av datatrafiktjänst, underhåll och uppdatering som beskrivs nedan under en period på tre månader.


  De angivna priserna inkluderar inte mervärdesskatt (moms) eller indirekt motsvarande skatt som kommer att tillämpas när avtalet fortskrider i enlighet med tillämplig lagstiftning i KUNDENS hemland.


  Avgifter betalas i förskott såvida inte annat avtal görs med KUNDEN.


 • Tillhandahållande av säkerhetstjänsten består av kryptering av datatrafik som behandlas genom routern och kontinuerligt underhåll och uppdatering för att säkerställa att den fungerar korrekt.


Den månatliga serviceavgiften kommer att vara följande beroende på valutan i KUNDENS hemland:


EUR

USD

GBP

CHF

AUD

CAD

DKK

NOK

SEK

19.95

22.21

16.94

21.17

36.32

29

149

200

209


De avgifter som anges ovan inkluderar inte moms (skatt) eller indirekt motsvarande skatt, som kommer att tillämpas när avtalet fortskrider i enlighet med tillämplig lagstiftning i KUNDENS hemland.


Denna tjänst har en månatlig varaktighet och när den har avslutats förnyas den automatiskt för perioder på en månad såvida KUNDEN anger att de inte vill att den ska förnyas innan förnyelsedatumet.

TVÅ.- PARTERNAS YTTERLIGARE SKYLDIGHETER


I syfte att följa det tidigare beskrivna avtalet kommer parterna att åta sig att acceptera följande tillbehör eller ytterligare skyldigheter:


ANYTECH365 förbinder sig till:


 • Skicka fakturan som utfärdats för de avtalade tjänsterna eller varorna och de villkor för kontrakt som accepterats av KUNDEN via e-post till adressen som levereras av KUNDEN, samt eventuella ändringar av dessa villkor för kontrakt eller erbjudande som tillämpats. I fråga om detta ger KUNDEN sitt samtycke till att ta emot fakturan för den upphandlade tjänsten via e-post, i enlighet med artikel 9.2 i kungligt dekret 1619/2012 av den 30 november, genom vilket förordningen godkänns och som faktureringsskyldigheterna regleras.


 • Göra KUNDEN medveten om alla problem som uppstår genom betalning av den upphandlade tjänsten så snart dessa är kända.


 • Tillhandahålla upphandlade tjänster effektivt och omsorgsfullt.


 • Att inte inadekvat använda de åtkomna uppgifterna under tillhandahållandet av den upphandlade tjänsten.


  KUNDEN förbinder sig till:


 • Korrigera samtliga problem rörande betalningen av tjänsten med deras bank eller betalningsmetod inom 24 timmar, bära de juridiska kostnaderna, avgifterna och intressena som kan uppstå genom brist eller försening av betalning .


 • Med ett förhandsgodkännande från KUNDEN, tillåts personalen på ANYTECH365 all åtkomst som är nödvändig för att möjliggöra för ANYTECH365 att tillhandahålla den upphandlade tjänsten, fjärråtkomst till deras system och utrustning och därmed informationen i dem.


 • Noggrant följa anvisningarna för korrekt tillhandahållande av tjänsten från ANYTECH365-teamet. Tjänsterna som tillhandahålls kräver installation och implementering av verktyg i KUNDENS system, för vilka personalen på ANYTECH365 kommer att kräva KUNDENS samarbete för att korrekt utföra tillhandahållandet av tjänsten.


 • Acceptera användarvillkoren för programvaran och/eller hårdvaran som kräver installation i utrustningen som en del av ANYTECH365-tjänsten, eller tillåta att personalen på ANYTECH365 accepterar detta på deras vägnar.

 • Att inte använda den avtalade tjänsten för någon olämplig, bedräglig eller olaglig praxis.


 • Hålla kontaktinformationen på ANYTECH365 uppdaterad under avtalets varaktighet och att meddela alla ändringar.


  TRE.- DISPENSKLAUSUL OCH UPPSÄGNING AV AVTAL


  Rätt till dispensklausul och återbetalning


  KUNDEN har rätt att saga upp avtalet, utan berättigad orsak, inom en period av 14 kalenderdagar från och med dagen för godkännandet av avtalet och början av de avtalade varorna eller tjänsten. För att göra detta ska formuläret, som finns tillgängligt för detta ändamål på ANYTECH365-webbplatsen (www.anytech365.com), fyllas i och returneras.


  Om det under avtalsperioden finns ett krav, som utförs av KUNDEN, att returnera någon typ av hårdvara (t.ex. AnyTech365 SecureRouter), bör detta skickas av KUNDEN, som kommer att ansvara för fraktkostnaderna, till adressen som anges av ANYTECH365.


  Den resulterande återbetalningen till KUNDEN kommer att behandlas inom 14 kalenderdagar från den dag då begäran om återbetalning mottas eller, om tillämpligt, från det datum då den returnerade hårdvaran mottas av ANYTECH365.


  Följande kostnader återbetalas inte:


 • Den fullständiga kostnaden för installation, konfiguration och initial rengöring, om denna tjänst har tillhandahållits före begäran om uppsägning och återbetalning.


 • Den fullständiga kostnaden för den tid som har förflutit och utnyttjats mellan avtalets början och begäran om uppsägning. I detta avseende kommer detta att uppfattas som den tid som har gått och den tid under vilken KUNDEN skulle ha haft tillgång till supporttjänsten, oavsett om de utnyttjade denna eller inte.


 • Kostnaden för routern, om denna skulle skickas tillbaka skadad eller oanvändbar.


Avslutande och uppsägning av avtal


Båda parter kan begära att avtalet upphör i händelse av att någon av de skyldigheter som anges i detta dokument inte uppfylls av den andra parten. KUNDEN kan initiera uppsägning av kontraktet genom att fylla i och skicka det tillgängliga formuläret på ANYTECH365- webbplatsen (www.anytech365.com).


Genom detta formulär kan KUNDEN meddela sin önskan om att inte förnya några prenumerationer som inkluderar automatisk förnyelse när den nuvarande prenumerationen har upphört.

I händelse av att KUNDEN inte uppfyller kraven, kan uppsägning föreslås av ANYTECH365 via e-post till adressen som tillhandahålls av KUNDEN i avtalet.


FYRA.- ANSVAR


ANYTECH365 ansvarar inte för några skador som kan uppstå på KUNDENS utrustning på grund av att de inte har tillräckligt eller korrekt följt instruktionerna från den tekniska personalen på ANYTECH365, eller till följd av tillhandahållandet av tjänsten som beror på externa orsaker som inte kan hänföras till ANYTECH365, till exempel strömavbrott, avbrutna internetanslutningar, brister i KUNDENS utrustning, avbrott i programvarans fjärranslutningar etc.


De kommer inte heller att ansvara för avbrott i tjänster från ANYTECH365:s underleverantörer, som kommer att försöka korrigera dessa så snabbt som möjligt eller, om tillämpligt, ersätta dem med liknande tjänster.


FEM.- SKYDD AV PERSONUPPGIFTER


KUNDEN ger sitt samtycke till att ANYTECH365 behandlar deras personuppgifter i enlighet med de specifika syften som anges i sekretesspolicyn som finns tillgänglig på webbplatsen www.anytech365.com, inklusive i syfte att utföra detta avtal.


KUNDEN har rätt till tillgång, rättelse, uppsägning, invändning, begränsning av behandling och portabilitet i enlighet med villkoren i allmänna dataskyddsförordningen (EU-förordningen 2016/679 av Europaparlamentet och rådet av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter) och dess regler om utveckling. För att utöva någon av dessa rättigheter bör KUNDEN skicka sin begäran via onlineformuläret som är tillgängligt för detta ändamål på webbplatsen www.anytech365.com, och bifoga en kopia av deras nationella identitetsdokument i denna begäran.


SEX. – ÖVERFÖRING AV AVTAL


ANYTECH365 förbehåller sig rätten att överföra de rättigheter och skyldigheter som härrör från kontraktet till den enskilda eller juridiska enhet som företaget anser vara lämplig, anta alla rättigheter och skyldigheter som följer av det, inte desto mindre måste denna punkt meddelas till KUNDEN.


KUNDEN kan inte tilldela eller överföra de rättigheter och skyldigheter som härrör från detta avtal utan föregående skriftligt medgivande från ANYTECH365.


SJU.- KOMMUNIKATION


All kommunikation och meddelanden som måste göras mellan parterna I avtalet, om ändringar av det nuvarande kontraktet, kommer att göras via e-post.


I synnerhet kommer KUNDEN att kommunicera med ANYTECH365 gällande detta genom att fylla i och skicka det tillgängliga formuläret för detta ändamål på ANYTECH365-

webbplatsen (www.anytech365.com). ANYTECH365 kommer att skicka sina meddelanden till den e-postadress som tillhandahålls av kunden under avtalsprocessen.


För KUNDEN finns det ett tillgängligt formulär för klagomål och anspråk på webbplatsen och en papperskopia av formuläret finns tillgängligt från ANYTECH365-kontor på följande adress:


 • Ctra. Nacional 340, km 189, Edif. Los Pinos núm. 3. Marbella, Málaga, Spain, Postcode 29.660.


 • Avenida Isabel Manoja número 3, Edificio las Dalias, segunda planta, Torremolinos, Málaga, Spain. Postcode 29.620.


ÅTTA.- GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION


De nuvarande avtalsvillkoren regleras av spansk lagstiftning. Rättsväsendet och domstolarna i Malaga kommer att vara behöriga för alla rättstvister som följer av det nuvarande avtalet.


För alla tvister som kan uppstå i samband med att det nuvarande kontraktet följs, är parterna överens om att de kommer att försöka nå en vänlig överenskommelse i god tro innan användningen av något annat sätt att lösa konflikter.

Var god och markera kryssrutan om du vill få rabatter och erbjudanden.

Du måste godkänna våra användarvillkor innan du kan fortsätta.
Betalning ...
Genom att klicka på knappen nedan kommer du att tas till betalsidan där du anger betalningsuppgifter.
Om en agent är inloggad, ska de koppla bort sessionen vid denna tidpunkt.
FortsättBearbetar till betalningssidan