WINKELWAGEN
Samenvatting van de bestelling:
Product:
AnyTech365 Home Office
Begindatum:
13/07/2020
Dit abonnement wordt in rekening gebracht op jaarbasis, 12 x 49.50 EUR = 594.00 EUR, plus BTW. Het wordt jaarlijks automatisch vernieuwd wanneer de geldigheidsduur is afgelopen.
Eerste betaling:
594.00 EUR
BTW:
124.74 EUR
Verlengingsdatum:
13/07/2021
OPBOUW VAN DE EERSTE BETALING:
49.50 EUR x 12 months = 594.00 EUR
VAT = 124.74 EUR
TOTAALBEDRAG 718.74 EUR
Betalen
1/2 Klantgegevens:
Volgende
2/2 Klantgegevens:
VAT registred?

Controleer BTW-nummer
Volgende
Samenvatting van de bestelling
Product: AnyTech365 Home Office
Begindatum: 13/07/2020
Dit abonnement wordt in rekening gebracht op jaarbasis, 12 x 49.50 EUR = 594.00 EUR, plus BTW. Het wordt jaarlijks automatisch vernieuwd wanneer de geldigheidsduur is afgelopen.
Eerste betaling: 594.00 EUR
BTW: 124.74 EUR
Verlengingsdatum: 13/07/2021
OPBOUW VAN DE EERSTE BETALING:
49.50 EUR x 12 months = 594.00 EUR
VAT = 124.74 EUR
TOTAALBEDRAG 718.74 EUR
Betalen
ADRES
VAT registred?

Controleer BTW-nummer
PERSOONLIJKE GEGEVENS:
Volgende
X
homeoffice_nl_NL

CONTRACTVOORWAARDEN


Deze contractvoorwaarden zijn van toepassing op de diensten en leveringen van de hierin beschreven goederen die worden aangeboden door Anteco Systems S.L. (hierna: ANYTECH365), met het Spaanse btw-identificatienummer B-93311710 en met zetel te Ctra. Nacional 340, km 189, Edif. Los Pinos nr. 3. Marbella, Málaga, Spanje, postcode 29.660, aan de natuurlijke of rechtspersonen (hierna: DE KLANT) die zich bereid verklaren de in deze contractvoorwaarden beschreven diensten te contracteren.


De aanvaarding van deze contractvoorwaarden impliceert de totstandkoming van een contract tussen ANYTECH365 en DE KLANT, en deze laatste bevestigt dan ook dat hij of zij voldoende en volledige rechtsbevoegdheid heeft om deel uit te maken van dit contract.


1: DOEL VAN HET CONTRACT


Door aanvaarding van dit contract wordt overeengekomen dat ANYTECH365 de diensten en/of leveringen van goederen die door DE KLANT worden gecontracteerd, uit de hieronder beschreven diensten en/of leveringen, zal leveren, en dat DE KLANT de voor elk van deze goederen beschreven prijzen zal betalen:


 • Installatie-, configuratie- en eerste reinigingsservice.


  Deze dienst wordt voorafgaand aan de technische ondersteuningsdienst en beveiligingsoplossingen op afstand voor op internet aangesloten apparaten en de "Home Office"-dienst en naar behoefte geleverd, en omvat:


  • Het uitvoeren van professionele systeemscans om mogelijke schadelijke bestanden en storingen op te sporen, te verwijderen en te repareren.


  • De installatie en configuratie van de softwarelicenties die deel uitmaken van de gecontracteerde dienst.


  • Configuratie en optimalisatie van de systemen.


   Deze dienst heeft de volgende prijs, afhankelijk van de valuta die van toepassing is in het land van vestiging van de KLANT:


   EUR

   USD

   GBP

   CHF

   AUD

   CAD

   DKK

   NOK

   SEK

   99

   99

   99

   99

   159

   145

   999

   999

   999


   De bovengenoemde bedragen omvatten niet de belasting over de toegevoegde waarde (btw) of een gelijkwaardige indirecte belasting, die naar gelang van het geval wordt toegepast overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is op het vestigingsgebied van DE KLANT.

   Deze bedragen worden door DE KLANT vooraf betaald, tenzij anders is overeengekomen.


 • Technische ondersteuning op afstand en beveiligingsoplossingen voor op het internet aangesloten apparaten.


  Deze dienst omvat de volgende voordelen, afhankelijk van het type abonnement dat is gecontracteerd:


  1. Premium-abonnement:


   • Ondersteuningsdienst of technische bijstand op afstand met de volgende specificaties:

    • Beschikbaarheid van maandag tot en met vrijdag, van 10.00 uur tot

     18.00 uur.

    • 2 uur per maand aandacht van het technisch team.

    • Reactie op dezelfde dag van aanvraag.


   • AnyTech365 Security-software inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.


   • AnyTech365 IntelliGuard-software inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.


    Deze dienst heeft de volgende prijs, afhankelijk van de valuta die van toepassing is in het land van vestiging van DE KLANT, en afhankelijk van de duur van het contract:


    Maanden

    EUR

    USD

    GBP

    CHF

    AUD

    CAD

    DKK

    NOK

    SEK

    6

    150

    170

    150

    170

    240

    214

    1.200

    1.500

    1.500

    15

    300

    340

    300

    340

    480

    434

    2.400

    3.000

    3.000

    36

    450

    510

    450

    510

    720

    654

    3.500

    4.500

    4.500

    60

    600

    680

    600

    678

    959

    855

    4.600

    6.000

    6.000


  2. Premium Plus-abonnement:


   • Ondersteuningsdienst of technische bijstand op afstand met de volgende specificaties:

    • Beschikbaarheid van maandag tot en met vrijdag, van 08:00 uur tot 21:00 uur.

    • 5 uur per maand aandacht van het technisch team.

    • Reactietijd tot 3 uur na het indienen van de aanvraag.


   • AnyTech365 Security-software inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.

   • AnyTech365 IntelliGuard-software inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.


   • Abonnement overdraagbaar naar andere apparaten.


   • Updategarantie.


   • Software-installatie en -deïnstallatieservice.


   • Jaarlijkse updates en controles voor het onderhoud van de pc’s.


    Deze dienst heeft de volgende prijs, afhankelijk van de valuta die van toepassing is in het land van vestiging van DE KLANT, en afhankelijk van de duur van het contract:


    Maanden

    EUR

    USD

    GBP

    CHF

    AUD

    CAD

    DKK

    NOK

    SEK

    6

    200

    225

    200

    225

    320

    284

    1.600

    2.000

    2.000

    15

    400

    450

    400

    450

    640

    584

    3.050

    4.000

    4.000

    36

    600

    675

    600

    675

    959

    855

    4.599

    6.000

    6.000

    60

    800

    900

    800

    900

    1.279

    1.156

    6.000

    8.000

    8.000


  3. Platinum-abonnement:


   • Ondersteuningsdienst of technische bijstand op afstand met de volgende specificaties:

    • Beschikbaarheid van maandag tot en met zondag, van 08:00 uur tot 21:00 uur

    • Onmiddellijke reactie na het indienen van de aanvraag.

    • Gedurende de gehele abonnementsperiode wordt u door dezelfde technicus begeleid.


   • AnyTech365 Security-software inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.


   • AnyTech365 IntelliGuard-software inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.


   • Abonnement overdraagbaar naar andere apparaten.


   • Updategarantie.


   • Software-installatie en -deïnstallatieservice.


   • Ieder kwartaal updates en controles voor het onderhoud van de pc.

   • VIP-behandeling: voorkeursbehandeling qua updates en speciale aanbiedingen.


  Deze dienst heeft de volgende prijs, afhankelijk van de valuta die van toepassing is in het land van vestiging van DE KLANT, en afhankelijk van de duur van het contract:


  Maanden

  EUR

  USD

  GBP

  CHF

  AUD

  CAD

  DKK

  NOK

  SEK

  6

  250

  300

  250

  300

  400

  364

  2.000

  2.500

  2.500

  15

  500

  600

  500

  600

  799

  724

  3.800

  5.000

  5.000

  36

  750

  900

  750

  900

  1.199

  1.101

  5.898

  7.500

  7.500

  60

  1000

  1200

  1000

  1200

  1.599

  1.456

  7.600

  10.000

  10.000


  Gemeenschappelijke overwegingen bij de verschillende beschreven ondersteuningsabonnementen:


  De prijzen die in elk abonnement worden beschreven, zijn inclusief de prijs van de installatiedienst, de configuratie en de eerste reiniging.


  De in elk plan beschreven prijzen zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde (btw) of een gelijkwaardige indirecte belasting, die naar gelang van het geval wordt toegepast in overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op het vestigingsgebied van DE KLANT.


  De prijzen moeten vooraf worden betaald, tenzij anders overeengekomen met DE KLANT. ANYTECH365 kan naar eigen goeddunken DE KLANT toestaan de prijs van de dienst in meerdere termijnen te betalen, waarvan het aantal en het bedrag afhangen van de totale prijs van de gecontracteerde dienst. In dat geval wordt een vaste vergoeding vastgesteld, die maandelijks wordt betaald totdat de totale prijs van de gecontracteerde dienst is betaald, overeenkomstig het betalingsschema dat door ANYTECH365 in het contract is opgenomen. In het kader van dit budget, en in het geval dat DE KLANT een of meerdere termijnen op de overeengekomen vervaldag niet betaalt, kan het aanvankelijk gecontracteerde ondersteuningsabonnement naar beneden worden bijgesteld, qua modaliteit en/of duur, tot een lager ondersteuningsabonnement met een prijs die zich aanpast aan de prijs die DE KLANT tot op heden heeft betaald volgens de hierboven beschreven prijsregeling.


  DE KLANT kan het ondersteuningsabonnement dat hij of zij heeft aangeschaft, naar boven bijstellen, qua tijd of modaliteit, door het prijsverschil tussen het aangeschafte abonnement en het nieuwe abonnement te betalen.


  De ondersteuningsservice wordt niet automatisch verlengd na beëindiging van het abonnement.

  Alle software die wordt gebruikt bij het verlenen van de hierboven beschreven diensten kan gedurende de looptijd van het contract worden vervangen door een andere software die dezelfde functie vervult en soortgelijke kenmerken heeft.


  Houd er rekening mee dat het technische team van ANYTECH365 alleen bijstand of ondersteuning kan verlenen aan DE KLANT op basis van incidenten die verband houden met de software van de apparaten van DE KLANT, maar niet in het geval van incidenten die gerelateerd zijn aan de hardware of de materiële elementen. In deze gevallen kan het team niets anders kan doen dan aanbevelingen doen of mogelijke diagnoses geven over de werking ervan.


 • De "Home Office"-dienst.


  Dit zijn voordelen van deze dienst:


  • Ondersteuningsdienst of technische bijstand op afstand met de volgende specificaties:

   • Beschikbaarheid van maandag tot en met zondag, 24 uur per dag.

   • Onbeperkt aantal diensturen van het technisch team.

   • Onmiddellijke reactie na het indienen van de aanvraag.


  • AnyTech365 Security inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.


  • AnyTech365 IntelliGuard inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.


  • AnyTech365 SafeBrowse inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.


  • Encryptie van het gegevensverkeer. Om deze dienst mogelijk te maken, zal de AnyTech365 SecureRouter gratis aan de KLANT worden verstrekt voor de duur van het abonnement. Deze router wordt naar het adres van DE KLANT gestuurd, die de instructies voor installatie en activering ontvangt.


  Deze dienst heeft de volgende prijs, afhankelijk van de valuta die van toepassing is in het land van vestiging van DE KLANT:


  Aantal jaren

  EUR

  USD

  GBP

  CHF

  AUD

  CAD

  DKK

  NOK

  SEK

  1

  594

  741

  594

  714

  1.194

  954

  4.740

  7.140

  7.140

  2

  1.099

  1.199

  1.099

  1.199

  2.005

  1.700

  8.599

  12.799

  12.599

  3

  1.499

  1.599

  1.499

  1.599

  2.674

  2.320

  11.499

  17.299

  16.399

  De bovenstaande bedragen zijn inclusief de kosten van de installatiedienst, de configuratie en de eerste reiniging.


  De bovengenoemde bedragen omvatten niet de belasting over de toegevoegde waarde (btw) of een gelijkwaardige indirecte belasting, die naar gelang van het geval wordt toegepast overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is op het vestigingsgebied van DE KLANT.


  De prijzen moeten vooraf worden betaald, tenzij anders overeengekomen met DE KLANT. ANYTECH365 kan, naar eigen goeddunken, DE KLANT toestaan de prijs van de dienst in meerdere termijnen te betalen, waarbij het aantal termijnen en het bedrag per termijn afhangen van de totale prijs van de gecontracteerde dienst. In dit geval zal een terugkerend maandelijks tarief worden ingesteld tot het einde van de betaling van de totale prijs van de gecontracteerde dienst, volgens het betalingsschema dat door ANYTECH365 in het contract is aangegeven. In het kader van dit budget, en in het geval dat DE KLANT een of meer termijnen niet betaalt op de overeengekomen vervaldag, kan het aanvankelijk gecontracteerde abonnement worden gedegradeerd tot een abonnement met een lagere prijs. Dit wordt aangepast aan de prijs die tot op heden door DE KLANT is betaald volgens het hierboven beschreven prijsschema.


  DE KLANT kan het ondersteuningsabonnement dat hij of zij heeft aangeschaft, naar boven bijstellen, qua tijd of modaliteit, door het prijsverschil tussen het aangeschafte abonnement en het nieuwe abonnement te betalen.


  Deze dienst zal één, twee of drie jaar duren, afhankelijk van de gecontracteerde periode.


  Zodra de eenjarige abonnementen zijn beëindigd, worden ze automatisch verlengd voor periodes van een jaar, tenzij de KLANT duidelijk en vóór het tijdstip van de verlenging aangeeft dat hij of zij deze niet wilt verlengen.


  Alle software of hardware die wordt gebruikt bij het verlenen van de hierboven beschreven diensten kan gedurende de looptijd van het contract worden vervangen door andere software of hardware die dezelfde functie vervult en soortgelijke kenmerken heeft.


  Houd er rekening mee dat het technische team van ANYTECH365 alleen bijstand of ondersteuning kan verlenen aan DE KLANT op basis van incidenten die verband houden met de software van de apparaten van DE KLANT, maar niet in het geval van incidenten die gerelateerd zijn aan de hardware of de materiële elementen. In deze gevallen kan het team niets anders kan doen dan aanbevelingen doen of mogelijke diagnoses geven over de werking ervan.


 • Verkoop van de AnyTech365 SecureRouter en de encryptiedienst voor gegevensverkeer.


Dit omvat:

 • De eigendomsverkoop van de AnyTech365 SecureRouter, die zal worden afgeleverd op het door DE KLANT opgegeven postadres, en de installatie en activering ervan via de instructies die door het technische team van ANYTECH365 op afstand zullen worden verstrekt.


  Dit zijn de specificaties van de AnyTech365 SecureRouter:


  Technische naam

  MSR-AC-9000

  CPU

  Atheros Quad Core

  Geheugen (Memory)

  DDR3L 256 MB

  Opslag (Storage)

  32 M Nor Flash

  Frequentie (Frequency)

  2,4 GHz, 5 GHz

  WIFI-overdrachtssnelheid (WIFI transmission rate)

  400 Mbps (2,4 GHz) + 867 Mbps

  (5 GHz)

  Protocol (Protocol)

  802.11a/b/g/n/ac

  Stroomingang (Power input)

  12 V/1,5 A

  Energieverbruik (Power consumption)

  < 7 W

  Ethernetpoort (Ethernet port)

  10 Mbit / 100 Mbit / 1 Gbit

  Interfaces

  1USB 3.0, 2Lan, 1WAN, 2

  knoppen

  Afmetingen, gewicht

  116x116x37 mm, 270 g


  De verkoop van de Anytech365 SecureRouter zal de volgende prijs hebben, afhankelijk van de valuta die van toepassing is in het land van verblijf van DE KLANT:


  EUR

  USD

  GBP

  CHF

  AUD

  CAD

  DKK

  NOK

  SEK

  199

  221

  169

  211,25

  362,27

  292

  1.479

  1.998,78

  2.080


  Met de aankoop van de router wordt de hieronder beschreven dienst voor de encryptie, het onderhoud en het bijwerken van het gegevensverkeer gratis verstrekt voor een periode van 3 maanden.


  De beschreven prijzen zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde (btw) of een gelijkwaardige indirecte belasting, die naar gelang van het geval zal worden toegepast overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is op het vestigingsgebied van DE KLANT.

  De prijzen moeten vooraf worden betaald, tenzij anders overeengekomen met DE KLANT.


 • Het leveren van de beveiligingsdienst die bestaat uit de encryptie van het gegevensverkeer dat via de router wordt verwerkt en het voortdurend onderhouden en bijwerken voor de correcte werking ervan.


Deze dienst heeft de volgende maandelijkse prijs hebben, afhankelijk van de valuta die van toepassing is in het land van verblijf van DE KLANT:


EUR

USD

GBP

CHF

AUD

CAD

DKK

NOK

SEK

19,95

22,21

16,94

21,17

36,32

29

149

200

209


De beschreven prijzen zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde (btw) of een gelijkwaardige indirecte belasting, die naar gelang van het geval zal worden toegepast overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is op het vestigingsgebied van DE KLANT.


Deze dienst heeft een maandelijkse duur, die na afloop automatisch wordt verlengd met periodes van een maand, tenzij de KLANT vóór het tijdstip van de verlenging te kennen geeft deze dienst niet te willen verlengen.


2: BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN


Om het hierboven beschreven doel van de overeenkomst te vervullen, verbinden de partijen zich ertoe de volgende bijkomende of aanvullende verplichtingen na te komen:


ANYTECH365 verplicht zich ertoe om:8: TOEPASSELIJKE WETGEVING EN RECHTSPRAAK

Deze voorwaarden worden bepaald door de Spaanse wetgeving. De rechtbanken en gerechtshoven van Málaga zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit dit contract.


In geval van een geschil in verband met de uitvoering van dit contract komen de partijen overeen dat zij te goeder trouw zullen trachten een minnelijke schikking te treffen alvorens een ander middel van geschillenbeslechting te gebruiken.

Sluiten
Algemene voorwaarden
Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord
homeoffice_nl_NL

CONTRACTVOORWAARDEN


Deze contractvoorwaarden zijn van toepassing op de diensten en leveringen van de hierin beschreven goederen die worden aangeboden door Anteco Systems S.L. (hierna: ANYTECH365), met het Spaanse btw-identificatienummer B-93311710 en met zetel te Ctra. Nacional 340, km 189, Edif. Los Pinos nr. 3. Marbella, Málaga, Spanje, postcode 29.660, aan de natuurlijke of rechtspersonen (hierna: DE KLANT) die zich bereid verklaren de in deze contractvoorwaarden beschreven diensten te contracteren.


De aanvaarding van deze contractvoorwaarden impliceert de totstandkoming van een contract tussen ANYTECH365 en DE KLANT, en deze laatste bevestigt dan ook dat hij of zij voldoende en volledige rechtsbevoegdheid heeft om deel uit te maken van dit contract.


1: DOEL VAN HET CONTRACT


Door aanvaarding van dit contract wordt overeengekomen dat ANYTECH365 de diensten en/of leveringen van goederen die door DE KLANT worden gecontracteerd, uit de hieronder beschreven diensten en/of leveringen, zal leveren, en dat DE KLANT de voor elk van deze goederen beschreven prijzen zal betalen:


 • Installatie-, configuratie- en eerste reinigingsservice.


  Deze dienst wordt voorafgaand aan de technische ondersteuningsdienst en beveiligingsoplossingen op afstand voor op internet aangesloten apparaten en de "Home Office"-dienst en naar behoefte geleverd, en omvat:


  • Het uitvoeren van professionele systeemscans om mogelijke schadelijke bestanden en storingen op te sporen, te verwijderen en te repareren.


  • De installatie en configuratie van de softwarelicenties die deel uitmaken van de gecontracteerde dienst.


  • Configuratie en optimalisatie van de systemen.


   Deze dienst heeft de volgende prijs, afhankelijk van de valuta die van toepassing is in het land van vestiging van de KLANT:


   EUR

   USD

   GBP

   CHF

   AUD

   CAD

   DKK

   NOK

   SEK

   99

   99

   99

   99

   159

   145

   999

   999

   999


   De bovengenoemde bedragen omvatten niet de belasting over de toegevoegde waarde (btw) of een gelijkwaardige indirecte belasting, die naar gelang van het geval wordt toegepast overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is op het vestigingsgebied van DE KLANT.

   Deze bedragen worden door DE KLANT vooraf betaald, tenzij anders is overeengekomen.


 • Technische ondersteuning op afstand en beveiligingsoplossingen voor op het internet aangesloten apparaten.


  Deze dienst omvat de volgende voordelen, afhankelijk van het type abonnement dat is gecontracteerd:


  1. Premium-abonnement:


   • Ondersteuningsdienst of technische bijstand op afstand met de volgende specificaties:

    • Beschikbaarheid van maandag tot en met vrijdag, van 10.00 uur tot

     18.00 uur.

    • 2 uur per maand aandacht van het technisch team.

    • Reactie op dezelfde dag van aanvraag.


   • AnyTech365 Security-software inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.


   • AnyTech365 IntelliGuard-software inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.


    Deze dienst heeft de volgende prijs, afhankelijk van de valuta die van toepassing is in het land van vestiging van DE KLANT, en afhankelijk van de duur van het contract:


    Maanden

    EUR

    USD

    GBP

    CHF

    AUD

    CAD

    DKK

    NOK

    SEK

    6

    150

    170

    150

    170

    240

    214

    1.200

    1.500

    1.500

    15

    300

    340

    300

    340

    480

    434

    2.400

    3.000

    3.000

    36

    450

    510

    450

    510

    720

    654

    3.500

    4.500

    4.500

    60

    600

    680

    600

    678

    959

    855

    4.600

    6.000

    6.000


  2. Premium Plus-abonnement:


   • Ondersteuningsdienst of technische bijstand op afstand met de volgende specificaties:

    • Beschikbaarheid van maandag tot en met vrijdag, van 08:00 uur tot 21:00 uur.

    • 5 uur per maand aandacht van het technisch team.

    • Reactietijd tot 3 uur na het indienen van de aanvraag.


   • AnyTech365 Security-software inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.

   • AnyTech365 IntelliGuard-software inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.


   • Abonnement overdraagbaar naar andere apparaten.


   • Updategarantie.


   • Software-installatie en -deïnstallatieservice.


   • Jaarlijkse updates en controles voor het onderhoud van de pc’s.


    Deze dienst heeft de volgende prijs, afhankelijk van de valuta die van toepassing is in het land van vestiging van DE KLANT, en afhankelijk van de duur van het contract:


    Maanden

    EUR

    USD

    GBP

    CHF

    AUD

    CAD

    DKK

    NOK

    SEK

    6

    200

    225

    200

    225

    320

    284

    1.600

    2.000

    2.000

    15

    400

    450

    400

    450

    640

    584

    3.050

    4.000

    4.000

    36

    600

    675

    600

    675

    959

    855

    4.599

    6.000

    6.000

    60

    800

    900

    800

    900

    1.279

    1.156

    6.000

    8.000

    8.000


  3. Platinum-abonnement:


   • Ondersteuningsdienst of technische bijstand op afstand met de volgende specificaties:

    • Beschikbaarheid van maandag tot en met zondag, van 08:00 uur tot 21:00 uur

    • Onmiddellijke reactie na het indienen van de aanvraag.

    • Gedurende de gehele abonnementsperiode wordt u door dezelfde technicus begeleid.


   • AnyTech365 Security-software inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.


   • AnyTech365 IntelliGuard-software inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.


   • Abonnement overdraagbaar naar andere apparaten.


   • Updategarantie.


   • Software-installatie en -deïnstallatieservice.


   • Ieder kwartaal updates en controles voor het onderhoud van de pc.

   • VIP-behandeling: voorkeursbehandeling qua updates en speciale aanbiedingen.


  Deze dienst heeft de volgende prijs, afhankelijk van de valuta die van toepassing is in het land van vestiging van DE KLANT, en afhankelijk van de duur van het contract:


  Maanden

  EUR

  USD

  GBP

  CHF

  AUD

  CAD

  DKK

  NOK

  SEK

  6

  250

  300

  250

  300

  400

  364

  2.000

  2.500

  2.500

  15

  500

  600

  500

  600

  799

  724

  3.800

  5.000

  5.000

  36

  750

  900

  750

  900

  1.199

  1.101

  5.898

  7.500

  7.500

  60

  1000

  1200

  1000

  1200

  1.599

  1.456

  7.600

  10.000

  10.000


  Gemeenschappelijke overwegingen bij de verschillende beschreven ondersteuningsabonnementen:


  De prijzen die in elk abonnement worden beschreven, zijn inclusief de prijs van de installatiedienst, de configuratie en de eerste reiniging.


  De in elk plan beschreven prijzen zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde (btw) of een gelijkwaardige indirecte belasting, die naar gelang van het geval wordt toegepast in overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op het vestigingsgebied van DE KLANT.


  De prijzen moeten vooraf worden betaald, tenzij anders overeengekomen met DE KLANT. ANYTECH365 kan naar eigen goeddunken DE KLANT toestaan de prijs van de dienst in meerdere termijnen te betalen, waarvan het aantal en het bedrag afhangen van de totale prijs van de gecontracteerde dienst. In dat geval wordt een vaste vergoeding vastgesteld, die maandelijks wordt betaald totdat de totale prijs van de gecontracteerde dienst is betaald, overeenkomstig het betalingsschema dat door ANYTECH365 in het contract is opgenomen. In het kader van dit budget, en in het geval dat DE KLANT een of meerdere termijnen op de overeengekomen vervaldag niet betaalt, kan het aanvankelijk gecontracteerde ondersteuningsabonnement naar beneden worden bijgesteld, qua modaliteit en/of duur, tot een lager ondersteuningsabonnement met een prijs die zich aanpast aan de prijs die DE KLANT tot op heden heeft betaald volgens de hierboven beschreven prijsregeling.


  DE KLANT kan het ondersteuningsabonnement dat hij of zij heeft aangeschaft, naar boven bijstellen, qua tijd of modaliteit, door het prijsverschil tussen het aangeschafte abonnement en het nieuwe abonnement te betalen.


  De ondersteuningsservice wordt niet automatisch verlengd na beëindiging van het abonnement.

  Alle software die wordt gebruikt bij het verlenen van de hierboven beschreven diensten kan gedurende de looptijd van het contract worden vervangen door een andere software die dezelfde functie vervult en soortgelijke kenmerken heeft.


  Houd er rekening mee dat het technische team van ANYTECH365 alleen bijstand of ondersteuning kan verlenen aan DE KLANT op basis van incidenten die verband houden met de software van de apparaten van DE KLANT, maar niet in het geval van incidenten die gerelateerd zijn aan de hardware of de materiële elementen. In deze gevallen kan het team niets anders kan doen dan aanbevelingen doen of mogelijke diagnoses geven over de werking ervan.


 • De "Home Office"-dienst.


  Dit zijn voordelen van deze dienst:


  • Ondersteuningsdienst of technische bijstand op afstand met de volgende specificaties:

   • Beschikbaarheid van maandag tot en met zondag, 24 uur per dag.

   • Onbeperkt aantal diensturen van het technisch team.

   • Onmiddellijke reactie na het indienen van de aanvraag.


  • AnyTech365 Security inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.


  • AnyTech365 IntelliGuard inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.


  • AnyTech365 SafeBrowse inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.


  • Encryptie van het gegevensverkeer. Om deze dienst mogelijk te maken, zal de AnyTech365 SecureRouter gratis aan de KLANT worden verstrekt voor de duur van het abonnement. Deze router wordt naar het adres van DE KLANT gestuurd, die de instructies voor installatie en activering ontvangt.


  Deze dienst heeft de volgende prijs, afhankelijk van de valuta die van toepassing is in het land van vestiging van DE KLANT:


  Aantal jaren

  EUR

  USD

  GBP

  CHF

  AUD

  CAD

  DKK

  NOK

  SEK

  1

  594

  741

  594

  714

  1.194

  954

  4.740

  7.140

  7.140

  2

  1.099

  1.199

  1.099

  1.199

  2.005

  1.700

  8.599

  12.799

  12.599

  3

  1.499

  1.599

  1.499

  1.599

  2.674

  2.320

  11.499

  17.299

  16.399

  De bovenstaande bedragen zijn inclusief de kosten van de installatiedienst, de configuratie en de eerste reiniging.


  De bovengenoemde bedragen omvatten niet de belasting over de toegevoegde waarde (btw) of een gelijkwaardige indirecte belasting, die naar gelang van het geval wordt toegepast overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is op het vestigingsgebied van DE KLANT.


  De prijzen moeten vooraf worden betaald, tenzij anders overeengekomen met DE KLANT. ANYTECH365 kan, naar eigen goeddunken, DE KLANT toestaan de prijs van de dienst in meerdere termijnen te betalen, waarbij het aantal termijnen en het bedrag per termijn afhangen van de totale prijs van de gecontracteerde dienst. In dit geval zal een terugkerend maandelijks tarief worden ingesteld tot het einde van de betaling van de totale prijs van de gecontracteerde dienst, volgens het betalingsschema dat door ANYTECH365 in het contract is aangegeven. In het kader van dit budget, en in het geval dat DE KLANT een of meer termijnen niet betaalt op de overeengekomen vervaldag, kan het aanvankelijk gecontracteerde abonnement worden gedegradeerd tot een abonnement met een lagere prijs. Dit wordt aangepast aan de prijs die tot op heden door DE KLANT is betaald volgens het hierboven beschreven prijsschema.


  DE KLANT kan het ondersteuningsabonnement dat hij of zij heeft aangeschaft, naar boven bijstellen, qua tijd of modaliteit, door het prijsverschil tussen het aangeschafte abonnement en het nieuwe abonnement te betalen.


  Deze dienst zal één, twee of drie jaar duren, afhankelijk van de gecontracteerde periode.


  Zodra de eenjarige abonnementen zijn beëindigd, worden ze automatisch verlengd voor periodes van een jaar, tenzij de KLANT duidelijk en vóór het tijdstip van de verlenging aangeeft dat hij of zij deze niet wilt verlengen.


  Alle software of hardware die wordt gebruikt bij het verlenen van de hierboven beschreven diensten kan gedurende de looptijd van het contract worden vervangen door andere software of hardware die dezelfde functie vervult en soortgelijke kenmerken heeft.


  Houd er rekening mee dat het technische team van ANYTECH365 alleen bijstand of ondersteuning kan verlenen aan DE KLANT op basis van incidenten die verband houden met de software van de apparaten van DE KLANT, maar niet in het geval van incidenten die gerelateerd zijn aan de hardware of de materiële elementen. In deze gevallen kan het team niets anders kan doen dan aanbevelingen doen of mogelijke diagnoses geven over de werking ervan.


 • Verkoop van de AnyTech365 SecureRouter en de encryptiedienst voor gegevensverkeer.


Dit omvat:

 • De eigendomsverkoop van de AnyTech365 SecureRouter, die zal worden afgeleverd op het door DE KLANT opgegeven postadres, en de installatie en activering ervan via de instructies die door het technische team van ANYTECH365 op afstand zullen worden verstrekt.


  Dit zijn de specificaties van de AnyTech365 SecureRouter:


  Technische naam

  MSR-AC-9000

  CPU

  Atheros Quad Core

  Geheugen (Memory)

  DDR3L 256 MB

  Opslag (Storage)

  32 M Nor Flash

  Frequentie (Frequency)

  2,4 GHz, 5 GHz

  WIFI-overdrachtssnelheid (WIFI transmission rate)

  400 Mbps (2,4 GHz) + 867 Mbps

  (5 GHz)

  Protocol (Protocol)

  802.11a/b/g/n/ac

  Stroomingang (Power input)

  12 V/1,5 A

  Energieverbruik (Power consumption)

  < 7 W

  Ethernetpoort (Ethernet port)

  10 Mbit / 100 Mbit / 1 Gbit

  Interfaces

  1USB 3.0, 2Lan, 1WAN, 2

  knoppen

  Afmetingen, gewicht

  116x116x37 mm, 270 g


  De verkoop van de Anytech365 SecureRouter zal de volgende prijs hebben, afhankelijk van de valuta die van toepassing is in het land van verblijf van DE KLANT:


  EUR

  USD

  GBP

  CHF

  AUD

  CAD

  DKK

  NOK

  SEK

  199

  221

  169

  211,25

  362,27

  292

  1.479

  1.998,78

  2.080


  Met de aankoop van de router wordt de hieronder beschreven dienst voor de encryptie, het onderhoud en het bijwerken van het gegevensverkeer gratis verstrekt voor een periode van 3 maanden.


  De beschreven prijzen zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde (btw) of een gelijkwaardige indirecte belasting, die naar gelang van het geval zal worden toegepast overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is op het vestigingsgebied van DE KLANT.

  De prijzen moeten vooraf worden betaald, tenzij anders overeengekomen met DE KLANT.


 • Het leveren van de beveiligingsdienst die bestaat uit de encryptie van het gegevensverkeer dat via de router wordt verwerkt en het voortdurend onderhouden en bijwerken voor de correcte werking ervan.


Deze dienst heeft de volgende maandelijkse prijs hebben, afhankelijk van de valuta die van toepassing is in het land van verblijf van DE KLANT:


EUR

USD

GBP

CHF

AUD

CAD

DKK

NOK

SEK

19,95

22,21

16,94

21,17

36,32

29

149

200

209


De beschreven prijzen zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde (btw) of een gelijkwaardige indirecte belasting, die naar gelang van het geval zal worden toegepast overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is op het vestigingsgebied van DE KLANT.


Deze dienst heeft een maandelijkse duur, die na afloop automatisch wordt verlengd met periodes van een maand, tenzij de KLANT vóór het tijdstip van de verlenging te kennen geeft deze dienst niet te willen verlengen.


2: BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN


Om het hierboven beschreven doel van de overeenkomst te vervullen, verbinden de partijen zich ertoe de volgende bijkomende of aanvullende verplichtingen na te komen:


ANYTECH365 verplicht zich ertoe om:8: TOEPASSELIJKE WETGEVING EN RECHTSPRAAK

Deze voorwaarden worden bepaald door de Spaanse wetgeving. De rechtbanken en gerechtshoven van Málaga zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit dit contract.


In geval van een geschil in verband met de uitvoering van dit contract komen de partijen overeen dat zij te goeder trouw zullen trachten een minnelijke schikking te treffen alvorens een ander middel van geschillenbeslechting te gebruiken.

Vink dit vakje aan als u promotiekortingen en aanbiedingen wilt ontvangen.

U moet akkoord gaan met onze Algemene voorwaarden voordat u verder kunt gaan.
Betaling ...
Door op de onderstaande knop te klikken, gaat u naar de betaalpagina waar u uw betalingsgegevens invoert.
Als u een agent bij u heeft, moet u de sessie op dit moment verbreken.
DoorgaanDoorgaan naar betalingspagina.