WINKELWAGEN
PERSOONLIJKE GEGEVENS:
ADRES
VAT registred?

Controleer BTW-nummer
Samenvatting van de bestelling
Product: AnyTech365 Secure Router
Begindatum: 13/07/2024
Eerste betaling: 265.00 USD
Discount:
Verlengingsdatum: 18/12/2024
OPBOUW VAN DE EERSTE BETALING:
22.21 USD x 12 months = 265.00 USD
VAT = 0.00 USD
DISCOUNT
TOTAALBEDRAG 265.00 USD
Het maandabonnement kost 22.21 USD inclusief BTW indien van toepassing en wordt na de eerste periode van 158 dagen automatisch verlengd.
CREDIT CARD
Anteco Systems S.L. (AnyTech365), as the data controller, informs you that the data is collected for the purpose of implementing the contract and administrative management, with the legal basis on the consent of the individual and the existence of a legitimate Interest. You can exercise your rights of access, rectification, deletion, limitation of handling, opposition to, or the right to the portability of your personal data using the form on the website or by emailing dpo@anytech365.com. Your data may be transferred to our subsidiary, Anteco Systems Sarl Au, for the purpose of implementing the contract, if applicable. You can find more detailed information in our Privacy Policy.
X
homeoffice_nl_NL

Servicevoorwaarden

Deze contractvoorwaarden zijn van toepassing op de diensten en leveringen van de hierin beschreven goederen die worden aangeboden door Anteco Systems S.L. (hierna: ANYTECH365), met het Spaanse btw-identificatienummer B-93311710 en met zetel te Ctra. Nacional 340, km 189, Edif. Los Pinos nr. 3. Marbella, Málaga, Spanje, postcode 29.660, aan de natuurlijke of rechtspersonen (hierna: DE KLANT) die zich bereid verklaren de in deze contractvoorwaarden beschreven diensten te contracteren.

De aanvaarding van deze contractvoorwaarden impliceert de totstandkoming van een contract tussen ANYTECH365 en DE KLANT, en deze laatste bevestigt dan ook dat hij of zij voldoende en volledige rechtsbevoegdheid heeft om deel uit te maken van dit contract.

1.- DOEL VAN HET CONTRACT

Door aanvaarding van dit contract wordt overeengekomen dat ANYTECH365 de diensten en/of leveringen van goederen die door DE KLANT worden gecontracteerd, uit de hieronder beschreven diensten en/of leveringen, zal leveren, en dat DE KLANT de voor elk van deze goederen beschreven prijzen zal betalen:

Installatie-, configuratie- en eerste reinigingsservice.

Deze dienst wordt voorafgaand aan de technische ondersteuningsdienst en beveiligingsoplossingen op afstand voor op internet aangesloten apparaten en de “Home Office”-dienst en naar behoefte geleverd, en omvat:

 • Het uitvoeren van professionele systeemscans om mogelijke schadelijke bestanden en storingen op te sporen, te verwijderen en te repareren.
 • De installatie en configuratie van de softwarelicenties die deel uitmaken van de gecontracteerde dienst.
 • Configuratie en optimalisatie van de systemen.

Deze dienst heeft de volgende prijs, afhankelijk van de valuta die van toepassing is in het land van vestiging van DE KLANT:

EUR

USD

GBP

CHF

AUD

CAD

DKK

NOK

SEK

JPY

99

99

99

99

159

145

999

999

999

12.300

De bovengenoemde bedragen omvatten niet de belasting over de toegevoegde waarde (btw) of een gelijkwaardige indirecte belasting, die naar gelang van het geval wordt toegepast overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is op het vestigingsgebied van DE KLANT.

Deze bedragen worden door DE KLANT vooraf betaald, tenzij anders is overeengekomen.

Technische ondersteuning op afstand en beveiligingsoplossingen voor op het internet aangesloten apparaten

Deze dienst omvat de volgende voordelen, afhankelijk van het type abonnement dat is gecontracteerd:

— Premium-abonnement:

 • Ondersteuningsdienst of technische bijstand op afstand met de volgende specificaties:
  • Beschikbaarheid van maandag tot en met vrijdag, van 10.00 uur tot 18.00 uur.
  • 2 uur per maand aandacht van het technisch team.
  • Reactie op dezelfde dag van aanvraag.
 • AnyTech365 Security-software inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.
 • AnyTech365 IntelliGuard-software inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.

Deze dienst heeft de volgende prijs, afhankelijk van de valuta die van toepassing is in het land van vestiging van DE KLANT, en afhankelijk van de duur van het contract:

Maanden

EUR

USD

GBP

CHF

AUD

CAD

DKK

NOK

SEK

JPY

6

200

220

200

220

320

284

1640

2000

2000

24900

15

400

456

400

450

640

574

3300

4000

4000

49700

36

600

670

600

670

960

874

4700

6000

6000

74300

60

800

900

800

900

1290

1144

6200

8000

8000

100300

— Premium Plus-abonnement:

 • Ondersteuningsdienst of technische bijstand op afstand met de volgende specificaties:
  • Beschikbaarheid van maandag tot en met vrijdag, van 08:00 uur tot 21:00 uur
  • 5 uur per maand aandacht van het technisch team.
  • Reactietijd tot 3 uur na het indienen van de aanvraag.
 • AnyTech365 Security-software inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.
 • AnyTech365 IntelliGuard-software inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.
 • Abonnement overdraagbaar naar andere apparaten.
 • Updategarantie.
 • Software-installatie en -deïnstallatieservice.
 • Jaarlijkse updates en controles voor het onderhoud van de pc’s.

Deze dienst heeft de volgende prijs, afhankelijk van de valuta die van toepassing is in het land van vestiging van DE KLANT, en afhankelijk van de duur van het contract:

Maanden

EUR

USD

GBP

CHF

AUD

CAD

DKK

NOK

SEK

JPY

6

250

280

250

280

400

434

2400

3000

3000

37100

15

500

560

500

560

800

874

4600

6000

6000

74700

36

750

840

750

840

1200

1324

7200

9000

9000

108400

60

1000

1120

1000

1120

1600

1744

9200

12000

12000

149700

— Platinum-abonnement:

 • Ondersteuningsdienst of technische bijstand op afstand met de volgende specificaties:
  • Beschikbaarheid van maandag tot en met zondag, van 08:00 uur tot 21:00 uur
  • Onbeperkt aantal diensturen van het technisch team.
  • Onmiddellijke reactie na het indienen van de aanvraag.
  • Gedurende de gehele abonnementsperiode wordt u door dezelfde technicus begeleid
 • AnyTech365 Security-software inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.
 • AnyTech365 IntelliGuard-software inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.
 • Abonnement overdraagbaar naar andere apparaten.
 • Updategarantie.
 • Software-installatie en -deïnstallatieservice.
 • Ieder kwartaal updates en controles voor het onderhoud van de pc.
 • VIP-behandeling: voorkeursbehandeling qua updates en speciale aanbiedingen.

Deze dienst heeft de volgende prijs, afhankelijk van de valuta die van toepassing is in het land van vestiging van DE KLANT, en afhankelijk van de duur van het contract:

Maanden

EUR

USD

GBP

CHF

AUD

CAD

DKK

NOK

SEK

JPY

6

300

360

300

360

480

434

2400

3000

3000

37100

15

600

720

600

720

960

874

4600

6000

6000

74700

36

900

1080

900

1080

1440

1324

7200

9000

9000

108400

60

1200

1440

1200

1440

1920

1744

9200

12000

12000

149700

Gemeenschappelijke overwegingen bij de verschillende beschreven ondersteuningsabonnementen:

De prijzen die in elk abonnement worden beschreven, zijn inclusief de prijs van de installatiedienst, de configuratie en de eerste reiniging.

De in elk plan beschreven prijzen zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde (btw) of een gelijkwaardige indirecte belasting, die naar gelang van het geval wordt toegepast in overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op het vestigingsgebied van DE KLANT.

De prijzen moeten vooraf worden betaald, tenzij anders overeengekomen met DE KLANT. ANYTECH365 kan naar eigen goeddunken DE KLANT toestaan de prijs van de dienst in meerdere termijnen te betalen, waarvan het aantal en het bedrag afhangen van de totale prijs van de gecontracteerde dienst. In dat geval wordt een vaste vergoeding vastgesteld, die maandelijks wordt betaald totdat de totale prijs van de gecontracteerde dienst is betaald, overeenkomstig het betalingsschema dat door ANYTECH365 in het contract is opgenomen. In het kader van dit budget, en in het geval dat DE KLANT een of meerdere termijnen op de overeengekomen vervaldag niet betaalt, kan het aanvankelijk gecontracteerde ondersteuningsabonnement naar beneden worden bijgesteld, qua modaliteit en/of duur, tot een lager ondersteuningsabonnement met een prijs die zich aanpast aan de prijs die DE KLANT tot op heden heeft betaald volgens de hierboven beschreven prijsregeling.

DE KLANT kan het ondersteuningsabonnement dat hij of zij heeft aangeschaft, naar boven bijstellen, qua tijd of modaliteit, door het prijsverschil tussen het aangeschafte abonnement en het nieuwe abonnement te betalen.

De ondersteuningsservice wordt niet automatisch verlengd na beëindiging van het abonnement.

Alle software of hardware die wordt gebruikt bij het verlenen van de hierboven beschreven diensten kan gedurende de looptijd van het contract worden vervangen door andere software of hardware die dezelfde functie vervult en soortgelijke kenmerken heeft.

Houd er rekening mee dat het technische team van ANYTECH365 alleen bijstand of ondersteuning kan verlenen aan DE KLANT op basis van incidenten die verband houden met de software van de apparaten van DE KLANT, maar niet in het geval van incidenten die gerelateerd zijn aan de hardware of de materiële elementen. In deze gevallen kan het team niets anders kan doen dan aanbevelingen doen of mogelijke diagnoses geven over de werking ervan.

De “Home Office”-dienst.

Dit zijn voordelen van deze dienst:

 • Ondersteuningsdienst of technische bijstand op afstand met de volgende specificaties:
  • Beschikbaarheid van maandag tot en met zondag, 24 uur per dag.
  • Onbeperkt aantal diensturen van het technisch team.
  • Onmiddellijke reactie na het indienen van de aanvraag.
 • AnyTech365 Security inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.
 • AnyTech365 IntelliGuard inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.
 • AnyTech365 SafeBrowse inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.
 • Encryptie van het gegevensverkeer. Om deze dienst mogelijk te maken, zal de AnyTech365 SecureRouter gratis aan de KLANT worden verstrekt voor de duur van het abonnement. Deze router wordt naar het adres van DE KLANT gestuurd, die de instructies voor installatie en activering ontvangt.

Deze dienst heeft de volgende prijs, afhankelijk van de valuta die van toepassing is in het land van vestiging van DE KLANT:

Jaren

EUR

USD

GBP

CHF

CAD

DKK

NOK

SEK

1

600

745

600

745

979

4591

7421

7421

2

1150

1270

1150

1270

1800

8800

13600

13400

3

1600

1710

1600

1710

2480

12000

18600

17500

De bovenstaande bedragen zijn inclusief de kosten van de installatiedienst, de configuratie en de eerste reiniging.

De bovengenoemde bedragen omvatten niet de belasting over de toegevoegde waarde (btw) of een gelijkwaardige indirecte belasting, die naar gelang van het geval wordt toegepast overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is op het vestigingsgebied van DE KLANT

De prijzen moeten vooraf worden betaald, tenzij anders overeengekomen met DE KLANT. ANYTECH365 kan, naar eigen goeddunken, DE KLANT toestaan de prijs van de dienst in meerdere termijnen te betalen, waarbij het aantal termijnen en het bedrag per termijn afhangen van de totale prijs van de gecontracteerde dienst. In dit geval zal een terugkerend maandelijks tarief worden ingesteld tot het einde van de betaling van de totale prijs van de gecontracteerde dienst, volgens het betalingsschema dat door ANYTECH365 in het contract is aangegeven. In het kader van dit budget, en in het geval dat DE KLANT een of meer termijnen niet betaalt op de overeengekomen vervaldag, kan het aanvankelijk gecontracteerde abonnement worden gedegradeerd tot een abonnement met een lagere prijs. Dit wordt aangepast aan de prijs die tot op heden door DE KLANT is betaald volgens het hierboven beschreven prijsschema.

DE KLANT kan het ondersteuningsabonnement dat hij of zij heeft aangeschaft, naar boven bijstellen, qua tijd of modaliteit, door het prijsverschil tussen het aangeschafte abonnement en het nieuwe abonnement te betalen.

Deze dienst zal één, twee of drie jaar duren, afhankelijk van de gecontracteerde periode.

Zodra de eenjarige abonnementen zijn beëindigd, worden ze automatisch verlengd voor periodes van een jaar, tenzij de KLANT duidelijk en vóór het tijdstip van de verlenging aangeeft dat hij of zij deze niet wilt verlengen

Alle software of hardware die wordt gebruikt bij het verlenen van de hierboven beschreven diensten kan gedurende de looptijd van het contract worden vervangen door andere software of hardware die dezelfde functie vervult en soortgelijke kenmerken heeft.

Houd er rekening mee dat het technische team van ANYTECH365 alleen bijstand of ondersteuning kan verlenen aan DE KLANT op basis van incidenten die verband houden met de software van de apparaten van DE KLANT, maar niet in het geval van incidenten die gerelateerd zijn aan de hardware of de materiële elementen. In deze gevallen kan het team niets anders kan doen dan aanbevelingen doen of mogelijke diagnoses geven over de werking ervan.

Verkoop van de AnyTech365 SecureRouter en de encryptiedienst voor gegevensverkeer.

Dit omvat:
 • De eigendomsverkoop van de AnyTech365 SecureRouter, die zal worden afgeleverd op het door DE KLANT opgegeven postadres, en de installatie en activering ervan via de instructies die door het technische team van ANYTECH365 op afstand zullen worden verstrekt

Dit zijn de specificaties van de AnyTech365 SecureRouter:

Technical name MSR-AC-9000
CPU Atheros Quad Core
Memory DDR3L 256MB
Storage 32M Nor Flash
Frequency 2.4GHz, 5GHz
WIFI transmission rate 400Mbps (2.4GHz) + 867 Mbps
(5GHz)
Protocol 802.11a/b/g/n/ac
Power input 12V/1.5A
Power consumption
Ethernet port 10Mbit / 100Mbit / 1 Gbit
Interfaces 1USB 3.0, 2Lan, 1WAN, 2 buttons
Dimensions, weight 11611637mm, 270g

De verkoop van de Anytech365 SecureRouter zal de volgende prijs hebben, afhankelijk van de valuta die van toepassing is in het land van verblijf van DE KLANT:

EUR

USD

GBP

CHF

CAD

DKK

NOK

SEK

239

265

205

252

350

1779

2399

2419

Met de aankoop van de router wordt de hieronder beschreven dienst voor de encryptie, het onderhoud en het bijwerken van het gegevensverkeer gratis verstrekt voor een periode van 3 maanden.

De beschreven prijzen zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde (btw) of een gelijkwaardige indirecte belasting, die naar gelang van het geval zal worden toegepast overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is op het vestigingsgebied van DE KLANT.

De prijzen moeten vooraf worden betaald, tenzij anders overeengekomen met DE KLANT

 • Het leveren van de beveiligingsdienst die bestaat uit de encryptie van het gegevensverkeer dat via de router wordt verwerkt en het voortdurend onderhouden en bijwerken voor de correcte werking ervan.

Deze dienst heeft de volgende maandelijkse prijs hebben, afhankelijk van de valuta die van toepassing is in het land van verblijf van DE KLANT:

EUR

USD

GBP

CHF

CAD

DKK

NOK

SEK

19,95

22,21

16,94

21,17

29,09

148,80

200

209

De beschreven prijzen zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde (btw) of een gelijkwaardige indirecte belasting, die naar gelang van het geval zal worden toegepast overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is op het vestigingsgebied van DE KLANT.

Deze dienst heeft een maandelijkse duur, die na afloop automatisch wordt verlengd met periodes van een maand, tenzij de KLANT vóór het tijdstip van de verlenging te kennen geeft deze dienst niet te willen verlengen.

2.- BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

Om het hierboven beschreven doel van de overeenkomst te vervullen, verbinden de partijen zich ertoe de volgende bijkomende of aanvullende verplichtingen na te komen:

ANYTECH365 verplicht zich ertoe om:

 • per e-mail naar het door DE KLANT opgegeven e-mailadres de factuur voor de gecontracteerde diensten of goederen en de door DE KLANT aanvaarde contractvoorwaarden te sturen, alsook elke wijziging van deze contractvoorwaarden of offerte die van toepassing is. In dit verband geeft DE KLANT toestemming om de factuur voor de gecontracteerde dienst in elektronisch formaat te ontvangen, overeenkomstig artikel 9.2 van het Koninklijk Besluit 1619/2012 van 30 november, dat het Reglement betreffende de factureringsverplichtingen goedkeurt
 • DE KLANT te informeren zodra hij of zij op de hoogte is gebracht van een incident met betrekking tot de betaling van de gecontracteerde dienst.
 • de gecontracteerde diensten op een efficiënte en zorgvuldige manier te leveren
 • geen oneigenlijk gebruik te maken van de gegevens waartoe het bedrijf toegang heeft in verband met de levering van de gecontracteerde dienst.

DE KLANT verplicht zich ertoe om:

 • binnen 24 uur elk incident te verhelpen dat voortvloeit uit de betaling van de dienst met betrekking tot de bank of het gebruikte betaalmiddel, op zijn of haar kosten, inclusief eventuele wettelijke rente die kan worden gegenereerd als gevolg van niet-betaling of vertraging in de betaling.
 • het personeel van ANYTECH365, met voorafgaande toestemming van DE KLANT, in staat te stellen om op afstand toegang te krijgen tot zijn of haar systemen en apparatuur, en dus tot de informatie die deze bevat, die nodig is om ANYTECH365 in staat te stellen de gecontracteerde dienst te leveren.
 • de instructies van het ANYTECH365-team zorgvuldig op te volgen voor een goede service. De geleverde diensten vereisen de installatie en implementatie van hulpmiddelen in de systemen van De KLANT en daarom zal het personeel van ANYTECH365 de medewerking van de KLANT nodig hebben om de dienst correct uit te kunnen voeren.
 • de gebruiksvoorwaarden van de software en/of hardware te accepteren die mogelijk op de computers geïnstalleerd moet worden als onderdeel van de ANYTECH365-service, of ANYTECH365-personeel op afstand toestemming te geven deze namens hem of haar te accepteren.
 • de gecontracteerde dienst niet te gebruiken voor ongepaste, frauduleuze of illegale praktijken.
 • te zorgen dat ANYTECH365 de actuele contactgegevens heeft van DE KLANT gedurende de looptijd van het contract en dat eventuele wijzigingen worden doorgegeven

3.- INTREKKING EN ANNULERING VAN HET CONTRACT

Recht op intrekking en terugvordering

DE KLANT heeft het recht om het contract zonder gegronde reden op te zeggen gedurende een periode van 14 kalenderdagen vanaf de contractdatum en de ingebruikname van de gecontracteerde goederen of diensten. Hiervoor moet het formulier dat beschikbaar is op de website van ANYTECH365 worden ingevuld en verzonden (www.anytech365.com)

Indien onder het contract van DE KLANT de toewijzing van hardware (zoals de AnyTech365 SecureRouter) valt, moet deze door DE KLANT, met betaling van de verzendkosten, naar het door ANYTECH365 opgegeven adres worden gestuurd.

De terugbetaling waar DE KLANT recht op heeft, zal plaatsvinden binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van de terugbetalingsaanvraag, of, indien van toepassing, vanaf de ontvangst van de hardware die naar ANYTECH365 wordt teruggestuurd.

De volgende bedragen kunnen niet worden terugbetaald:

 1. Het bedrag dat is betaald voor de installatie, de configuratie en de eerste reiniging, indien deze daadwerkelijk is uitgevoerd vóór het verzoek om terugname en terugbetaling.
 2. Het bedrag dat wordt betaald voor het evenredige deel van de tijd die is besteed en genoten tussen het sluiten van de overeenkomst en het verzoek om teruggave. Hieronder wordt de tijd verstaan die verstreken is en de tijdelijke genoten periode waarin DE KLANT de ondersteunende dienst tot zijn of haar beschikking zou hebben gehad, zonder dat hij of zij daar noodzakelijkerwijs gebruik van heeft gemaakt.
 3. Het bedrag voor de router als deze beschadigd of onbruikbaar werd geretourneerd.

Resolutie en annulering van het contract:

Elk van de partijen van het contract kan verzoeken om beëindiging van het contract in geval van schending van een van de verplichtingen uit hoofde van het contract door de andere partij. DE KLANT kan om afwikkeling van het contract verzoeken door het daartoe bestemde formulier in te vullen en op te sturen dat beschikbaar is op de website van ANYTECH365 (www.anytech365.com).

Via dit formulier kan de KLANT kenbaar maken dat hij of zij de abonnementen niet wil verlengen, inclusief de automatische verlenging na afloop van het huidige abonnement.

In geval van niet-naleving door de KLANT kan de resolutie door ANYTECH365 worden verwoord door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat door DE KLANT in het contract is opgegeven.

4.- VERANTWOORDELIJKHEID

ANYTECH365 is niet aansprakelijk voor schade die kan worden veroorzaakt aan de apparatuur van DE KLANT als gevolg van het feit dat deze de instructies van het technisch personeel van ANYTECH365 niet voldoende of niet correct heeft opgevolgd, noch voor een tekortkoming in de dienstverlening die te wijten is aan een oorzaak die buiten de macht van ANYTECH365 ligt, zoals storingen in de stroomvoorziening, onderbrekingen in de internetverbinding, gebreken in de apparatuur van DE KLANT, onderbrekingen in de software voor de verbinding op afstand, enz.

ANYTECH365 is evenmin aansprakelijk voor onderbrekingen van diensten die door ANYTECH365 worden uitbesteed, waarbij wordt getracht deze zo snel mogelijk te verhelpen of, in voorkomend geval, te vervangen door soortgelijke diensten.

5.- BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

DE KLANT geeft zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens door ANYTECH365 in overeenstemming met de doeleinden vermeld in het privacybeleid dat beschikbaar is op de website www.anytech365.com, onder andere voor de uitvoering van dit contract.

DE KLANT kan zijn of haar recht van toegang, rectificatie, verwijdering, oppositie, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid uitoefenen onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in de algemene verordening inzake gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens) en de uitvoeringsverordeningen daarvan. Hiervoor kunt u uw aanvraag indienen via het online formulier dat hiervoor beschikbaar is op de website www.anytech365.com waarbij u een fotokopie van uw nationale identiteitskaart bij de aanvraag voegt.

6.- OVERDRACHT VAN HET CONTRACT

ANYTECH365 behoudt zich het recht voor de uit het contract voortvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen aan de natuurlijke of rechtspersoon die zij geschikt acht, waarbij deze laatste alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen op zich neemt, onverminderd de verplichting om de klant hiervan op de hoogte te stellen.

DE KLANT mag de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit dit contract niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ANYTECH365.

7.- COMMUNICATIE

Alle nodige meldingen en kennisgevingen tussen de partijen in verband met wijzigingen van dit contract moeten schriftelijk plaatsvinden.

DE KLANT zal met name communiceren met ANYTECH365 door het formulier dat hiervoor beschikbaar is op de website van ANYTECH365 (www.anytech365.com) in te vullen en te verzenden. ANYTECH365 zal mededelingen sturen naar het e-mailadres dat door DE KLANT werd opgegeven tijdens het contracteringsproces.

DE KLANT heeft een online formulier voor klachten en claims tot zijn of haar beschikking op de website en een papieren formulier op de kantoren van ANYTECH365, gevestigd te:

 • Ctra. Nacional 340, km 189, Edif. Los Pinos nr. 3. Marbella, Málaga, Spanje, postcode 29.660
 • Avenida Isabel Manoja nr. 3, Edificio las Dalias, tweede verdieping, Torremolinos, Málaga, Spanje. Postcode 29.620.

8.- TOEPASSELIJKE WETGEVING EN RECHTSPRAAK

Deze voorwaarden worden bepaald door de Spaanse wetgeving. De rechtbanken en gerechtshoven van Málaga zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit dit contract.

In geval van een geschil in verband met de uitvoering van dit contract komen de partijen overeen dat zij te goeder trouw zullen trachten een minnelijke schikking te treffen alvorens een ander middel van geschillenbeslechting te gebruiken.

27.03.2020

Sluiten
Levering beleid
In het geval dat u een AnyTech365SecureRouter heeft besteld (als apart product of inbegrepen bij één van onze support pakketten) dan zal deze geleverd worden op het door u opgegeven adres. De geschatte levertijd voor klanten die binnen de EU wonen is 24 tot 48 uur nadat de betaling is ontvangen. Voor klanten die buiten de EU wonen is de geschatte levertijd is 48 tot 72 uur nadat de betaling is ontvangen.
Deze levertijden zijn slechts een schatting en zijn geen garantie, omdat externe factoren de levertijd kunnen beïnvloeden, zoals de tijd dat het product bij de douane wordt vastgehouden.
AnyTech365 is niet verantwoordelijk wanneer het product niet geleverd kan worden vanwege incorrecte of incomplete klantgegevens of vanwege externe factoren.
OK
Algemene voorwaarden
Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord
homeoffice_nl_NL

Servicevoorwaarden

Deze contractvoorwaarden zijn van toepassing op de diensten en leveringen van de hierin beschreven goederen die worden aangeboden door Anteco Systems S.L. (hierna: ANYTECH365), met het Spaanse btw-identificatienummer B-93311710 en met zetel te Ctra. Nacional 340, km 189, Edif. Los Pinos nr. 3. Marbella, Málaga, Spanje, postcode 29.660, aan de natuurlijke of rechtspersonen (hierna: DE KLANT) die zich bereid verklaren de in deze contractvoorwaarden beschreven diensten te contracteren.

De aanvaarding van deze contractvoorwaarden impliceert de totstandkoming van een contract tussen ANYTECH365 en DE KLANT, en deze laatste bevestigt dan ook dat hij of zij voldoende en volledige rechtsbevoegdheid heeft om deel uit te maken van dit contract.

1.- DOEL VAN HET CONTRACT

Door aanvaarding van dit contract wordt overeengekomen dat ANYTECH365 de diensten en/of leveringen van goederen die door DE KLANT worden gecontracteerd, uit de hieronder beschreven diensten en/of leveringen, zal leveren, en dat DE KLANT de voor elk van deze goederen beschreven prijzen zal betalen:

Installatie-, configuratie- en eerste reinigingsservice.

Deze dienst wordt voorafgaand aan de technische ondersteuningsdienst en beveiligingsoplossingen op afstand voor op internet aangesloten apparaten en de “Home Office”-dienst en naar behoefte geleverd, en omvat:

 • Het uitvoeren van professionele systeemscans om mogelijke schadelijke bestanden en storingen op te sporen, te verwijderen en te repareren.
 • De installatie en configuratie van de softwarelicenties die deel uitmaken van de gecontracteerde dienst.
 • Configuratie en optimalisatie van de systemen.

Deze dienst heeft de volgende prijs, afhankelijk van de valuta die van toepassing is in het land van vestiging van DE KLANT:

EUR

USD

GBP

CHF

AUD

CAD

DKK

NOK

SEK

JPY

99

99

99

99

159

145

999

999

999

12.300

De bovengenoemde bedragen omvatten niet de belasting over de toegevoegde waarde (btw) of een gelijkwaardige indirecte belasting, die naar gelang van het geval wordt toegepast overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is op het vestigingsgebied van DE KLANT.

Deze bedragen worden door DE KLANT vooraf betaald, tenzij anders is overeengekomen.

Technische ondersteuning op afstand en beveiligingsoplossingen voor op het internet aangesloten apparaten

Deze dienst omvat de volgende voordelen, afhankelijk van het type abonnement dat is gecontracteerd:

— Premium-abonnement:

 • Ondersteuningsdienst of technische bijstand op afstand met de volgende specificaties:
  • Beschikbaarheid van maandag tot en met vrijdag, van 10.00 uur tot 18.00 uur.
  • 2 uur per maand aandacht van het technisch team.
  • Reactie op dezelfde dag van aanvraag.
 • AnyTech365 Security-software inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.
 • AnyTech365 IntelliGuard-software inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.

Deze dienst heeft de volgende prijs, afhankelijk van de valuta die van toepassing is in het land van vestiging van DE KLANT, en afhankelijk van de duur van het contract:

Maanden

EUR

USD

GBP

CHF

AUD

CAD

DKK

NOK

SEK

JPY

6

200

220

200

220

320

284

1640

2000

2000

24900

15

400

456

400

450

640

574

3300

4000

4000

49700

36

600

670

600

670

960

874

4700

6000

6000

74300

60

800

900

800

900

1290

1144

6200

8000

8000

100300

— Premium Plus-abonnement:

 • Ondersteuningsdienst of technische bijstand op afstand met de volgende specificaties:
  • Beschikbaarheid van maandag tot en met vrijdag, van 08:00 uur tot 21:00 uur
  • 5 uur per maand aandacht van het technisch team.
  • Reactietijd tot 3 uur na het indienen van de aanvraag.
 • AnyTech365 Security-software inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.
 • AnyTech365 IntelliGuard-software inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.
 • Abonnement overdraagbaar naar andere apparaten.
 • Updategarantie.
 • Software-installatie en -deïnstallatieservice.
 • Jaarlijkse updates en controles voor het onderhoud van de pc’s.

Deze dienst heeft de volgende prijs, afhankelijk van de valuta die van toepassing is in het land van vestiging van DE KLANT, en afhankelijk van de duur van het contract:

Maanden

EUR

USD

GBP

CHF

AUD

CAD

DKK

NOK

SEK

JPY

6

250

280

250

280

400

434

2400

3000

3000

37100

15

500

560

500

560

800

874

4600

6000

6000

74700

36

750

840

750

840

1200

1324

7200

9000

9000

108400

60

1000

1120

1000

1120

1600

1744

9200

12000

12000

149700

— Platinum-abonnement:

 • Ondersteuningsdienst of technische bijstand op afstand met de volgende specificaties:
  • Beschikbaarheid van maandag tot en met zondag, van 08:00 uur tot 21:00 uur
  • Onbeperkt aantal diensturen van het technisch team.
  • Onmiddellijke reactie na het indienen van de aanvraag.
  • Gedurende de gehele abonnementsperiode wordt u door dezelfde technicus begeleid
 • AnyTech365 Security-software inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.
 • AnyTech365 IntelliGuard-software inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.
 • Abonnement overdraagbaar naar andere apparaten.
 • Updategarantie.
 • Software-installatie en -deïnstallatieservice.
 • Ieder kwartaal updates en controles voor het onderhoud van de pc.
 • VIP-behandeling: voorkeursbehandeling qua updates en speciale aanbiedingen.

Deze dienst heeft de volgende prijs, afhankelijk van de valuta die van toepassing is in het land van vestiging van DE KLANT, en afhankelijk van de duur van het contract:

Maanden

EUR

USD

GBP

CHF

AUD

CAD

DKK

NOK

SEK

JPY

6

300

360

300

360

480

434

2400

3000

3000

37100

15

600

720

600

720

960

874

4600

6000

6000

74700

36

900

1080

900

1080

1440

1324

7200

9000

9000

108400

60

1200

1440

1200

1440

1920

1744

9200

12000

12000

149700

Gemeenschappelijke overwegingen bij de verschillende beschreven ondersteuningsabonnementen:

De prijzen die in elk abonnement worden beschreven, zijn inclusief de prijs van de installatiedienst, de configuratie en de eerste reiniging.

De in elk plan beschreven prijzen zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde (btw) of een gelijkwaardige indirecte belasting, die naar gelang van het geval wordt toegepast in overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op het vestigingsgebied van DE KLANT.

De prijzen moeten vooraf worden betaald, tenzij anders overeengekomen met DE KLANT. ANYTECH365 kan naar eigen goeddunken DE KLANT toestaan de prijs van de dienst in meerdere termijnen te betalen, waarvan het aantal en het bedrag afhangen van de totale prijs van de gecontracteerde dienst. In dat geval wordt een vaste vergoeding vastgesteld, die maandelijks wordt betaald totdat de totale prijs van de gecontracteerde dienst is betaald, overeenkomstig het betalingsschema dat door ANYTECH365 in het contract is opgenomen. In het kader van dit budget, en in het geval dat DE KLANT een of meerdere termijnen op de overeengekomen vervaldag niet betaalt, kan het aanvankelijk gecontracteerde ondersteuningsabonnement naar beneden worden bijgesteld, qua modaliteit en/of duur, tot een lager ondersteuningsabonnement met een prijs die zich aanpast aan de prijs die DE KLANT tot op heden heeft betaald volgens de hierboven beschreven prijsregeling.

DE KLANT kan het ondersteuningsabonnement dat hij of zij heeft aangeschaft, naar boven bijstellen, qua tijd of modaliteit, door het prijsverschil tussen het aangeschafte abonnement en het nieuwe abonnement te betalen.

De ondersteuningsservice wordt niet automatisch verlengd na beëindiging van het abonnement.

Alle software of hardware die wordt gebruikt bij het verlenen van de hierboven beschreven diensten kan gedurende de looptijd van het contract worden vervangen door andere software of hardware die dezelfde functie vervult en soortgelijke kenmerken heeft.

Houd er rekening mee dat het technische team van ANYTECH365 alleen bijstand of ondersteuning kan verlenen aan DE KLANT op basis van incidenten die verband houden met de software van de apparaten van DE KLANT, maar niet in het geval van incidenten die gerelateerd zijn aan de hardware of de materiële elementen. In deze gevallen kan het team niets anders kan doen dan aanbevelingen doen of mogelijke diagnoses geven over de werking ervan.

De “Home Office”-dienst.

Dit zijn voordelen van deze dienst:

 • Ondersteuningsdienst of technische bijstand op afstand met de volgende specificaties:
  • Beschikbaarheid van maandag tot en met zondag, 24 uur per dag.
  • Onbeperkt aantal diensturen van het technisch team.
  • Onmiddellijke reactie na het indienen van de aanvraag.
 • AnyTech365 Security inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.
 • AnyTech365 IntelliGuard inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.
 • AnyTech365 SafeBrowse inbegrepen gedurende de looptijd van het abonnement.
 • Encryptie van het gegevensverkeer. Om deze dienst mogelijk te maken, zal de AnyTech365 SecureRouter gratis aan de KLANT worden verstrekt voor de duur van het abonnement. Deze router wordt naar het adres van DE KLANT gestuurd, die de instructies voor installatie en activering ontvangt.

Deze dienst heeft de volgende prijs, afhankelijk van de valuta die van toepassing is in het land van vestiging van DE KLANT:

Jaren

EUR

USD

GBP

CHF

CAD

DKK

NOK

SEK

1

600

745

600

745

979

4591

7421

7421

2

1150

1270

1150

1270

1800

8800

13600

13400

3

1600

1710

1600

1710

2480

12000

18600

17500

De bovenstaande bedragen zijn inclusief de kosten van de installatiedienst, de configuratie en de eerste reiniging.

De bovengenoemde bedragen omvatten niet de belasting over de toegevoegde waarde (btw) of een gelijkwaardige indirecte belasting, die naar gelang van het geval wordt toegepast overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is op het vestigingsgebied van DE KLANT

De prijzen moeten vooraf worden betaald, tenzij anders overeengekomen met DE KLANT. ANYTECH365 kan, naar eigen goeddunken, DE KLANT toestaan de prijs van de dienst in meerdere termijnen te betalen, waarbij het aantal termijnen en het bedrag per termijn afhangen van de totale prijs van de gecontracteerde dienst. In dit geval zal een terugkerend maandelijks tarief worden ingesteld tot het einde van de betaling van de totale prijs van de gecontracteerde dienst, volgens het betalingsschema dat door ANYTECH365 in het contract is aangegeven. In het kader van dit budget, en in het geval dat DE KLANT een of meer termijnen niet betaalt op de overeengekomen vervaldag, kan het aanvankelijk gecontracteerde abonnement worden gedegradeerd tot een abonnement met een lagere prijs. Dit wordt aangepast aan de prijs die tot op heden door DE KLANT is betaald volgens het hierboven beschreven prijsschema.

DE KLANT kan het ondersteuningsabonnement dat hij of zij heeft aangeschaft, naar boven bijstellen, qua tijd of modaliteit, door het prijsverschil tussen het aangeschafte abonnement en het nieuwe abonnement te betalen.

Deze dienst zal één, twee of drie jaar duren, afhankelijk van de gecontracteerde periode.

Zodra de eenjarige abonnementen zijn beëindigd, worden ze automatisch verlengd voor periodes van een jaar, tenzij de KLANT duidelijk en vóór het tijdstip van de verlenging aangeeft dat hij of zij deze niet wilt verlengen

Alle software of hardware die wordt gebruikt bij het verlenen van de hierboven beschreven diensten kan gedurende de looptijd van het contract worden vervangen door andere software of hardware die dezelfde functie vervult en soortgelijke kenmerken heeft.

Houd er rekening mee dat het technische team van ANYTECH365 alleen bijstand of ondersteuning kan verlenen aan DE KLANT op basis van incidenten die verband houden met de software van de apparaten van DE KLANT, maar niet in het geval van incidenten die gerelateerd zijn aan de hardware of de materiële elementen. In deze gevallen kan het team niets anders kan doen dan aanbevelingen doen of mogelijke diagnoses geven over de werking ervan.

Verkoop van de AnyTech365 SecureRouter en de encryptiedienst voor gegevensverkeer.

Dit omvat:
 • De eigendomsverkoop van de AnyTech365 SecureRouter, die zal worden afgeleverd op het door DE KLANT opgegeven postadres, en de installatie en activering ervan via de instructies die door het technische team van ANYTECH365 op afstand zullen worden verstrekt

Dit zijn de specificaties van de AnyTech365 SecureRouter:

Technical name MSR-AC-9000
CPU Atheros Quad Core
Memory DDR3L 256MB
Storage 32M Nor Flash
Frequency 2.4GHz, 5GHz
WIFI transmission rate 400Mbps (2.4GHz) + 867 Mbps
(5GHz)
Protocol 802.11a/b/g/n/ac
Power input 12V/1.5A
Power consumption
Ethernet port 10Mbit / 100Mbit / 1 Gbit
Interfaces 1USB 3.0, 2Lan, 1WAN, 2 buttons
Dimensions, weight 11611637mm, 270g

De verkoop van de Anytech365 SecureRouter zal de volgende prijs hebben, afhankelijk van de valuta die van toepassing is in het land van verblijf van DE KLANT:

EUR

USD

GBP

CHF

CAD

DKK

NOK

SEK

239

265

205

252

350

1779

2399

2419

Met de aankoop van de router wordt de hieronder beschreven dienst voor de encryptie, het onderhoud en het bijwerken van het gegevensverkeer gratis verstrekt voor een periode van 3 maanden.

De beschreven prijzen zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde (btw) of een gelijkwaardige indirecte belasting, die naar gelang van het geval zal worden toegepast overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is op het vestigingsgebied van DE KLANT.

De prijzen moeten vooraf worden betaald, tenzij anders overeengekomen met DE KLANT

 • Het leveren van de beveiligingsdienst die bestaat uit de encryptie van het gegevensverkeer dat via de router wordt verwerkt en het voortdurend onderhouden en bijwerken voor de correcte werking ervan.

Deze dienst heeft de volgende maandelijkse prijs hebben, afhankelijk van de valuta die van toepassing is in het land van verblijf van DE KLANT:

EUR

USD

GBP

CHF

CAD

DKK

NOK

SEK

19,95

22,21

16,94

21,17

29,09

148,80

200

209

De beschreven prijzen zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde (btw) of een gelijkwaardige indirecte belasting, die naar gelang van het geval zal worden toegepast overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is op het vestigingsgebied van DE KLANT.

Deze dienst heeft een maandelijkse duur, die na afloop automatisch wordt verlengd met periodes van een maand, tenzij de KLANT vóór het tijdstip van de verlenging te kennen geeft deze dienst niet te willen verlengen.

2.- BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

Om het hierboven beschreven doel van de overeenkomst te vervullen, verbinden de partijen zich ertoe de volgende bijkomende of aanvullende verplichtingen na te komen:

ANYTECH365 verplicht zich ertoe om:

 • per e-mail naar het door DE KLANT opgegeven e-mailadres de factuur voor de gecontracteerde diensten of goederen en de door DE KLANT aanvaarde contractvoorwaarden te sturen, alsook elke wijziging van deze contractvoorwaarden of offerte die van toepassing is. In dit verband geeft DE KLANT toestemming om de factuur voor de gecontracteerde dienst in elektronisch formaat te ontvangen, overeenkomstig artikel 9.2 van het Koninklijk Besluit 1619/2012 van 30 november, dat het Reglement betreffende de factureringsverplichtingen goedkeurt
 • DE KLANT te informeren zodra hij of zij op de hoogte is gebracht van een incident met betrekking tot de betaling van de gecontracteerde dienst.
 • de gecontracteerde diensten op een efficiënte en zorgvuldige manier te leveren
 • geen oneigenlijk gebruik te maken van de gegevens waartoe het bedrijf toegang heeft in verband met de levering van de gecontracteerde dienst.

DE KLANT verplicht zich ertoe om:

 • binnen 24 uur elk incident te verhelpen dat voortvloeit uit de betaling van de dienst met betrekking tot de bank of het gebruikte betaalmiddel, op zijn of haar kosten, inclusief eventuele wettelijke rente die kan worden gegenereerd als gevolg van niet-betaling of vertraging in de betaling.
 • het personeel van ANYTECH365, met voorafgaande toestemming van DE KLANT, in staat te stellen om op afstand toegang te krijgen tot zijn of haar systemen en apparatuur, en dus tot de informatie die deze bevat, die nodig is om ANYTECH365 in staat te stellen de gecontracteerde dienst te leveren.
 • de instructies van het ANYTECH365-team zorgvuldig op te volgen voor een goede service. De geleverde diensten vereisen de installatie en implementatie van hulpmiddelen in de systemen van De KLANT en daarom zal het personeel van ANYTECH365 de medewerking van de KLANT nodig hebben om de dienst correct uit te kunnen voeren.
 • de gebruiksvoorwaarden van de software en/of hardware te accepteren die mogelijk op de computers geïnstalleerd moet worden als onderdeel van de ANYTECH365-service, of ANYTECH365-personeel op afstand toestemming te geven deze namens hem of haar te accepteren.
 • de gecontracteerde dienst niet te gebruiken voor ongepaste, frauduleuze of illegale praktijken.
 • te zorgen dat ANYTECH365 de actuele contactgegevens heeft van DE KLANT gedurende de looptijd van het contract en dat eventuele wijzigingen worden doorgegeven

3.- INTREKKING EN ANNULERING VAN HET CONTRACT

Recht op intrekking en terugvordering

DE KLANT heeft het recht om het contract zonder gegronde reden op te zeggen gedurende een periode van 14 kalenderdagen vanaf de contractdatum en de ingebruikname van de gecontracteerde goederen of diensten. Hiervoor moet het formulier dat beschikbaar is op de website van ANYTECH365 worden ingevuld en verzonden (www.anytech365.com)

Indien onder het contract van DE KLANT de toewijzing van hardware (zoals de AnyTech365 SecureRouter) valt, moet deze door DE KLANT, met betaling van de verzendkosten, naar het door ANYTECH365 opgegeven adres worden gestuurd.

De terugbetaling waar DE KLANT recht op heeft, zal plaatsvinden binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van de terugbetalingsaanvraag, of, indien van toepassing, vanaf de ontvangst van de hardware die naar ANYTECH365 wordt teruggestuurd.

De volgende bedragen kunnen niet worden terugbetaald:

 1. Het bedrag dat is betaald voor de installatie, de configuratie en de eerste reiniging, indien deze daadwerkelijk is uitgevoerd vóór het verzoek om terugname en terugbetaling.
 2. Het bedrag dat wordt betaald voor het evenredige deel van de tijd die is besteed en genoten tussen het sluiten van de overeenkomst en het verzoek om teruggave. Hieronder wordt de tijd verstaan die verstreken is en de tijdelijke genoten periode waarin DE KLANT de ondersteunende dienst tot zijn of haar beschikking zou hebben gehad, zonder dat hij of zij daar noodzakelijkerwijs gebruik van heeft gemaakt.
 3. Het bedrag voor de router als deze beschadigd of onbruikbaar werd geretourneerd.

Resolutie en annulering van het contract:

Elk van de partijen van het contract kan verzoeken om beëindiging van het contract in geval van schending van een van de verplichtingen uit hoofde van het contract door de andere partij. DE KLANT kan om afwikkeling van het contract verzoeken door het daartoe bestemde formulier in te vullen en op te sturen dat beschikbaar is op de website van ANYTECH365 (www.anytech365.com).

Via dit formulier kan de KLANT kenbaar maken dat hij of zij de abonnementen niet wil verlengen, inclusief de automatische verlenging na afloop van het huidige abonnement.

In geval van niet-naleving door de KLANT kan de resolutie door ANYTECH365 worden verwoord door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat door DE KLANT in het contract is opgegeven.

4.- VERANTWOORDELIJKHEID

ANYTECH365 is niet aansprakelijk voor schade die kan worden veroorzaakt aan de apparatuur van DE KLANT als gevolg van het feit dat deze de instructies van het technisch personeel van ANYTECH365 niet voldoende of niet correct heeft opgevolgd, noch voor een tekortkoming in de dienstverlening die te wijten is aan een oorzaak die buiten de macht van ANYTECH365 ligt, zoals storingen in de stroomvoorziening, onderbrekingen in de internetverbinding, gebreken in de apparatuur van DE KLANT, onderbrekingen in de software voor de verbinding op afstand, enz.

ANYTECH365 is evenmin aansprakelijk voor onderbrekingen van diensten die door ANYTECH365 worden uitbesteed, waarbij wordt getracht deze zo snel mogelijk te verhelpen of, in voorkomend geval, te vervangen door soortgelijke diensten.

5.- BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

DE KLANT geeft zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens door ANYTECH365 in overeenstemming met de doeleinden vermeld in het privacybeleid dat beschikbaar is op de website www.anytech365.com, onder andere voor de uitvoering van dit contract.

DE KLANT kan zijn of haar recht van toegang, rectificatie, verwijdering, oppositie, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid uitoefenen onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in de algemene verordening inzake gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens) en de uitvoeringsverordeningen daarvan. Hiervoor kunt u uw aanvraag indienen via het online formulier dat hiervoor beschikbaar is op de website www.anytech365.com waarbij u een fotokopie van uw nationale identiteitskaart bij de aanvraag voegt.

6.- OVERDRACHT VAN HET CONTRACT

ANYTECH365 behoudt zich het recht voor de uit het contract voortvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen aan de natuurlijke of rechtspersoon die zij geschikt acht, waarbij deze laatste alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen op zich neemt, onverminderd de verplichting om de klant hiervan op de hoogte te stellen.

DE KLANT mag de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit dit contract niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ANYTECH365.

7.- COMMUNICATIE

Alle nodige meldingen en kennisgevingen tussen de partijen in verband met wijzigingen van dit contract moeten schriftelijk plaatsvinden.

DE KLANT zal met name communiceren met ANYTECH365 door het formulier dat hiervoor beschikbaar is op de website van ANYTECH365 (www.anytech365.com) in te vullen en te verzenden. ANYTECH365 zal mededelingen sturen naar het e-mailadres dat door DE KLANT werd opgegeven tijdens het contracteringsproces.

DE KLANT heeft een online formulier voor klachten en claims tot zijn of haar beschikking op de website en een papieren formulier op de kantoren van ANYTECH365, gevestigd te:

 • Ctra. Nacional 340, km 189, Edif. Los Pinos nr. 3. Marbella, Málaga, Spanje, postcode 29.660
 • Avenida Isabel Manoja nr. 3, Edificio las Dalias, tweede verdieping, Torremolinos, Málaga, Spanje. Postcode 29.620.

8.- TOEPASSELIJKE WETGEVING EN RECHTSPRAAK

Deze voorwaarden worden bepaald door de Spaanse wetgeving. De rechtbanken en gerechtshoven van Málaga zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit dit contract.

In geval van een geschil in verband met de uitvoering van dit contract komen de partijen overeen dat zij te goeder trouw zullen trachten een minnelijke schikking te treffen alvorens een ander middel van geschillenbeslechting te gebruiken.

27.03.2020Vink dit vakje aan als u promotiekortingen en aanbiedingen wilt ontvangen.

U moet akkoord gaan met onze Algemene voorwaarden voordat u verder kunt gaan.
Betaling ...
Door op de onderstaande knop te klikken, gaat u naar de betaalpagina waar u uw betalingsgegevens invoert.
Als u een agent bij u heeft, moet u de sessie op dit moment verbreken.
DoorgaanDoorgaan naar betalingspagina.